Onderwijs

Onderwijsinstellingen verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens van hun leerlingen of studenten. Ook wisselen ze deze gegevens uit, bijvoorbeeld met (overheids)instanties, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Welke gegevens mogen onderwijsinstellingen bijhouden van hun leerlingen of studenten? En hoe moeten ze deze gegevens beschermen?

Digitaal afstandsonderwijs

Digitaal afstandsonderwijs brengt veel mogelijkheden met zich mee. Maar het kan ook een forse inbreuk vormen op de privacy.
Ga naar onderwerp

Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling.
Ga naar onderwerp