Privacyregels voor scholen

Als basisschool of middelbare school moet u net als andere organisaties voldoen aan de algemene regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Op deze pagina

Een aantal regels uit de AVG die belangrijk zijn voor scholen:

  • Scholen hebben volgens de AVG een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.
  • U stelt voor uw school een verwerkingsregister op. In het register staat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. Dit register werkt u bij wanneer uw verwerkingen veranderen, of wanneer er nieuwe verwerkingen bijkomen.
  • Ook geldt er een informatieplicht. Dat betekent dat u leerlingen en ouders informeert over het verwerken van persoonsgegevens. Zodat zij weten welke gegevens u over hen verzamelt en wat u ermee doet. De informatie moet beknopt, eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk zijn. Zeker voor leerlingen.
  • U zorgt ervoor dat uw leerlingen (of hun ouders) hun privacyrechten kunnen uitoefenen. Zoals het recht op inzage.