Gezondheid

Gegevens over iemands gezondheid zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens, omdat ze heel privacygevoelig zijn. Deze gegevens zijn extra beschermd. Gezondheidsgegevens komen vaak in een (medisch) dossier te staan. Organisaties moeten daar goed mee omgaan. In de wet staat aan welke regels zij zich moeten houden.