Vergroot contrast

Wat kan ik zelf doen?

Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? Dan heeft u het recht om dit te weten. Bent u het niet eens met het gebruik van uw gegevens? U staat niet machteloos. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u een aantal privacyrechten. Zoals het recht om uw gegevens in te zien en het recht om verbetering of verwijdering van uw gegevens te vragen.

Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft verschillende voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om uw verzoek in te dienen.

Voor organisaties

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan is het uw verantwoordelijkheid om dit in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.
U vindt in dit dossier informatie die u kan ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke normen:

  • Thematische beleidsregels: hierin geeft de Autoriteit Persoonsgegevens uitleg over de normen uit de Wbp.
  • Zienswijzen: hierin geeft de Autoriteit Persoonsgegevens antwoord op nieuwe rechtsvragen.
  • Privacycheck: hier vindt u onder meer uitleg over maatregelen die u al in een vroeg stadium kunt nemen, zoals privacy by design.
  • Functionaris voor de gegevensbescherming: als organisatie kunt u zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aanstellen.
  • Gedragscodes: door een gedragscode op te stellen, maakt u zelf de algemene normen uit de Wbp concreter voor uw bedrijfstak/sector.    
  • Register zwarte lijsten: hier vindt u zwarte lijsten die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft goedgekeurd en waarbij u wellicht kunt aansluiten.