Vergroot contrast

Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

Het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en ouders door scholen is aan regels gebonden. Zo hebben de medezeggenschapsraad, de ouders en de leerlingen zelf hier inspraak in.

Instemmingsrecht

Wil een school een regeling vaststellen of wijzigen voor het gebruik van persoonsgegevens? Bijvoorbeeld op het gebied van leerlingdossiers, de verzuimregistratie of (heimelijk) cameratoezicht? Dan moet de school de medezeggenschapsraad eerst om instemming vragen.  

Op basisscholen bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. Op middelbare scholen bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders, personeel en leerlingen (vanaf 13 jaar).

In de Wet medezeggenschap op scholen is geregeld waarbij de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Bij onderwerpen die specifiek ouders en/of leerlingen aangaan, hebben de ouders en/of leerlingen die deel uitmaken van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.

Nieuwe regels

Let op: vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Welke regels dan gelden, staat in dossier Scholen & de AVG.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het gebruik van persoonsgegevens door scholen

 • Welke regels zijn er voor mij als school bij een gezondheidsprogramma van de gemeente voor mijn leerlingen?

  Gemeenten kunnen een programma starten om de gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Bijvoorbeeld een programma dat als doel heeft overgewicht aan te pakken. Hierbij heeft de gemeente gegevens over de gezondheid van uw leerlingen nodig, zoals hun lengte, gewicht en motorische vaardigheden. U kunt als school de vraag krijgen om aan zo’n programma mee te werken. Aan welke wettelijke privacyregels u zich dan moet houden, hangt ervan af wat uw rol is.

 • Mag een school persoonsgegevens van een leerling op internet plaatsen?

  Dit mag alleen met toestemming. Leerlingen van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven. Is de leerling onder de 16 jaar, dan heeft de school toestemming nodig van een ouder.

  Maar ook met toestemming mag de school niet zomaar alle persoonsgegevens vrijuit op internet publiceren. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens moet een school extra maatregelen treffen om de privacy van leerlingen en leraren te beschermen.

  De school moet bijvoorbeeld de gegevens afschermen voor onbevoegden (met een wachtwoord) en voor zoekmachines.

  Zijn de gegevens alleen van belang voor de leerling, zoals gegevens over ziekte of behaalde resultaten? Dan mag de informatie alleen toegankelijk zijn voor de leerling of zijn/haar ouders.

  Toestemming intrekken

  Een leerling of ouder die eerder toestemming gegeven heeft aan de school om gegevens op internet te plaatsen, kan die toestemming altijd intrekken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een voorbeeldbrief.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over het gebruik van de persoonsgegevens van mijn kind op school?

  Vindt u dat een school onzorgvuldig met de persoonsgegevens van uw kind is omgegaan? Dan is de eerste stap een klacht indienen bij de directie, het schoolbestuur of de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Komt u er samen niet uit, dan zijn er vervolgstappen die u kunt zetten.

  Voorbeeldbrieven

  Wilt u niet (meer) dat de school persoonsgegevens van uw kind publiceert op haar website of via een ander online kanaal? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrieven: