Advies Wet waarborgen thuisonderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 27 januari 2021 advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet waarborgen thuisonderwijs.

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht als zij bezwaar hebben tegen de richtingen van scholen. De Wet waarborgen thuisonderwijs regelt dat ouders dan voortaan moeten aantonen dat het thuisonderwijs aan kwaliteitseisen voldoet.

De AP heeft een opmerking over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies