Vergroot contrast

Gezondheid

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook daarbuiten.

Zorgverleners en de AVG

De AVG geeft u als zorgverlener meer verantwoordelijken om de gevoelige gegevens van uw patiënten te beschermen. Wat verandert er?

Lees meer over Zorgverleners en de AVG

Gebruik van medische gegevens

Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven?

Lees meer over Gebruik van medische gegevens

Medisch dossier

Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier?

Lees meer over Medisch dossier

Zorgverzekeraars

Onder welke voorwaarden mogen zorgverzekeraars medische gegevens verwerken?

Lees meer over Zorgverzekeraars