Vergroot contrast

Gemeente

Binnen de gemeente worden veel persoonsgegevens gebruikt. Dit gebeurt zowel door de gemeente zelf als door bijvoorbeeld verenigingen en kerken.

Gemeenten

Waarvoor mogen gemeenten de gegevens van mensen gebruiken?

Lees meer over Gemeenten

Sociaal domein

Hoe is de bescherming van persoonsgegevens geregeld nu gemeenten nieuwe taken hebben en daardoor meer gegevens van meer mensen verwerken?

Lees meer over Sociaal domein

Jeugdhulp

Welke rechten hebben kinderen en hun ouders bij het verwerken van hun gegevens in de jeugdhulp?

Lees meer over Jeugdhulp

Basisregistratie Personen (BRP)

Wie krijgt gegevens uit de BRP, waarin alle inwoners van Nederland staan?

Lees meer over Basisregistratie Personen (BRP)

Vereniging en kerk

Wat mogen verenigingen en kerken wel en niet doen met de persoonsgegevens van hun leden?

Lees meer over Vereniging en kerk