Vergroot contrast

Vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft uitleg over de privacywetgeving. Dat is een van de manieren waarop wij het grondrecht van mensen op privacy beschermen. Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Op deze pagina leest u met welke vragen u bij ons terecht kunt.

Op donderdag 26 april vanaf 13.00 uur en op vrijdag 27 april is het telefonisch spreekuur gesloten.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 0900 - 2001 201. U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten.

Vragen van organisaties

Belt u namens een organisatie? En komt u zelf niet uit een meer algemene privacyvraag? Dan kunt u ons bij ons terecht voor informatie over uw verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens. Wij leggen u dan uit wat er in de wet staat.

Als onafhankelijk toezichthouder geven wij geen oordeel over uw specifieke situatie. Dus wilt u weten of u volledig aan de regels voldoet? Of in lijn handelt met andere organisaties in uw sector? Dan verwijzen wij u door. Bijvoorbeeld naar een adviesbureau, bedrijfsjurist of een brancheorganisatie.

Vragen van burgers

Wilt u meer weten over uw privacyrechten? Bijvoorbeeld omdat u het idee heeft dat een organisatie niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u ons bellen. Wij geven u dan algemene uitleg over wat er in de wet staat. Zodat u zelf kunt bepalen of u in uw recht staat.

Wij geven geen oordeel over uw individuele situatie. Om een zorgvuldig antwoord te geven, is vaak meer informatie of zelfs onderzoek nodig. Helaas kunnen wij niet overal onderzoek naar doen. Wanneer wij wel onderzoek doen? Daarvoor hanteren wij een aantal criteria.

Wanneer wij een onderzoek hebben afgerond kunnen wij besluiten om dat openbaar te maken. U vindt deze informatie dan op onze website. Wij geven geen individuele terugkoppeling over de voortgang van zaken. 

Geef ons een tip

Heeft u het idee dat een organisatie de privacywetgeving overtreedt? Geef ons dan een tip.

Vragen over de nieuwe Europese privacyregels (AVG)

Heeft u een vraag over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is? Neem dan contact met ons op. Misschien hebben wij nu nog niet het antwoord op uw vraag over de AVG, maar uw vraag helpt ons wel om te zien aan welke informatie veel behoefte is. Dat nemen wij mee in onze voorlichting.

Lees meer over wat wij doen om u te helpen met de voorbereiding op de AVG.