De OR en personeelsvolgsystemen

Is een werkgever van plan een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken om werknemers te monitoren? Dan mag dat alleen na instemming van de ondernemingsraad (OR). Op deze pagina leest u meer over personeelsvolgsystemen en hoe u als OR een voorgestelde regeling voor een personeelsvolgsysteem kritisch toetst.

Op deze pagina

Wat is een personeelsvolgsysteem?

Een personeelsvolgsysteem is een systeem om de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers te controleren. 

Personeelsvolgsystemen komen daarom vrij veel in organisaties voor.

Voorbeelden personeelsvolgsysteem

Voorbeelden van een personeelsvolgsysteem zijn:

Instemming personeelsvolgsysteem

De OR heeft instemmingsrecht bij een voorgestelde regeling voor een personeelsvolgsysteem. Dat staat in artikel 27, eerste lid, onder l. van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Stemt de OR er niet mee in? Dan mag de werkgever het personeelsvolgsysteem in principe niet gaan gebruiken. Wil de werkgever dit toch doen? Dan kan de werkgever aan de kantonrechter om toestemming vragen (artikel 27, vierde lid, WOR).

Toetsen personeelsvolgsysteem

Het is belangrijk dat u als OR een voorgestelde regeling voor een personeelsvolgsysteem kritisch toetst. Heeft uw organisatie een functionaris gegevensbescherming (FG)? Dan kan die u adviseren. 

U kunt de voorgestelde regeling toetsen op de volgende punten:

  • Is er sprake van een personeelsvolgsysteem?
  • Is het nodig een personeelsvolgsysteem te gebruiken?
  • Worden de werknemers van tevoren op de hoogte gesteld van de observatie?
  • Wordt de personeelsbeoordeling uitsluitend gebaseerd op de gegevens die met persoonsvolgsystemen zijn verzameld?

Ook vindt u bij Controle van werknemers informatie over wat werkgevers wel en niet mogen als zij hun werknemers willen controleren. Dit kan u helpen om kritische vragen te stellen aan de werkgever.