Cameratoezicht op openbare plaatsen

Op straat hangen vaak camera’s. Bijvoorbeeld in uitgaansgebieden. Gemeenten mogen daar met camera’s toezicht houden om de openbare orde te handhaven. Vervolgens mag de politie de beelden bekijken en gebruiken. Dat gemeenten en de politie dit mogen, staat in de wet.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Bij het cameratoezicht op openbare plaatsen om de openbare orde te handhaven, spelen de gemeente en de politie beide een rol. De gemeente besluit over de inzet van het cameratoezicht, de politie verwerkt de camerabeelden. Zij hebben ook allebei eigen verantwoordelijkheden. 

Doel cameratoezicht

Met camerabeelden worden bijna altijd persoonsgegevens verwerkt. Aan welke eisen die verwerking moet voldoen, ligt aan het doel waarvoor de beelden zijn gemaakt:

  • Gaat het om het handhaven van de openbare orde door politie of gemeente? Dan geldt de Wet Politiegegevens (Wpg), al dan niet via artikel 151c van de Gemeentewet.
  • Zet een bedrijf, overheidsinstelling of particulier camera’s in om eigendommen, personeel of gebouwen te beveiligen? Dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Bekijk hiervoor het onderwerp ‘Cameratoezicht bij organisaties’.

Soms zetten bedrijven op openbare plaatsen reclamezuilen neer met daarin een camera. Ook daarvoor bestaan regels.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Internet & slimme apparaten

Beeldmateriaal

Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag niet zomaar. Want zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de AVG.
Ga naar onderwerp
Werk en uitkering

Controle van werknemers

Werkgevers kunnen de behoefte hebben om hun werknemers te controleren. Mag dat?
Ga naar onderwerp