Vergroot contrast

Recht van bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

Recht van bezwaar bij direct marketing

Een organisatie waarbij u klant bent, mag u (onder bepaalde voorwaarden) reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wilt u deze reclamepost niet, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Recht van bezwaar vanwege uw specifieke situatie

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden).

Bijvoorbeeld wanneer u als patiënt heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en u er later achter komt dat een bekende van u als onderzoeker bij dat centrum werkt. Misschien heeft u dan liever niet dat uw onderzoeksgegevens nog worden gebruikt.

Informeren over recht van bezwaar

Organisaties moeten u informeren over het recht op bezwaar. Zij moeten dit uiterlijk bij het eerste contact met u doen. En zij moeten u deze informatie duidelijk en los van andere informatie geven.

Bekijk binnen het onderwerp Recht van bezwaar

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht van bezwaar