Vergroot contrast

Corona op de werkvloer

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Tijdens de coronacrisis wilt u natuurlijk voorkomen dat een werknemer met het coronavirus zijn of haar collega's besmet. Wellicht wilt u daarom uw medewerkers controleren op corona. Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te meten. Maar mag u dit wel zelf doen?

Geen medische gegevens verwerken

Als werkgever mag u geen medische gegevens van uw personeel verwerken. U mag uw werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle.

De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat geregeld in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Zelf testen mag niet

Dit betekent dat u uw werknemers niet zelf mag testen op corona. U kunt wel een (bedrijfs)arts uw personeel laten testen op corona.

En heeft een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag u deze werknemer - onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis - naar huis sturen.

Over deze informatie

Nieuwe vragen en ontwikkelingen kunnen voor de AP reden zijn om de infomatie over corona en privacy aan te vullen en aan te scherpen. Hou dit dossier in de gaten om op de hoogte te blijven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Meldpunt Privacy.

Bekijk binnen het onderwerp Corona op de werkvloer

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over corona op de werkvloer

 • Mag ik mijn werknemers controleren op corona?

  Als werkgever mag u uw personeel niet zelf controleren op corona. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer.

  Zieke werknemer

  Is de werknemer ziek? Dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier bij u ziek melden.

  Uw werknemer hoeft u niet te vertellen dat hij of zij corona heeft.

  Maatregelen werkvloer

  Vermoedt de arts dat uw werknemer het coronavirus heeft? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD.

  De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

  Instructies RIVM

  Het RIVM heeft instructies gegeven hoe met contacten op het werk en met klanten om te gaan. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van het RIVM volgen.

  En dat zij hun medewerkers hier nadrukkelijk op wijzen. Zorg ervoor dat de instructies van het RIVM in alle talen van uw werknemers beschikbaar zijn.

  Voor meer informatie, zie Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website van het RIVM.

  Zieke medewerker naar huis sturen

  Heeft u een medewerker met verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag u die - onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis - naar huis sturen.

 • Mag ik mijn werknemer vragen of hij of zij corona heeft?

  Nee, dat mag niet. Als werkgever mag u niet vragen naar de aard en oorzaak van iemands ziekte.

  Let op: vertelt uw werknemer uit zichzelf wat hij of zij mankeert? Dan mag u deze informatie niet vastleggen of delen.

  Zie verder: Wat mag ik niet vragen en registreren als mijn werknemer zich ziek meldt?

 • Mijn werknemer is positief getest op corona. Moet ik nu iedereen inlichten die met mijn werknemer in contact is geweest?

  Nee, dit is niet aan u. Test een een (bedrijfs)arts uw medewerker positief op corona? Dan geeft de arts dit door aan de GGD.

  Is er door contacten van uw werknemer kans op besmetting op de werkplek? Dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

 • Mag ik een zieke werknemer naar huis sturen?

  Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat.

  Als werkgever mag u een werknemer normaal gesproken niet vragen naar zijn gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat in de wet geregeld.

  Maar de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat u in deze uitzonderlijke tijd van uw medewerker mag verlangen dat deze meewerkt. U mag uw medewerker dus naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Of als u twijfelt.

 • Moet mijn werknemer het aan mij melden als hij of zij corona heeft?

  Nee. Uw medewerker hoeft u als werkgever niet te informeren over de aard en oorzaak van zijn of haar ziekte.

  Uw werknemer mag dit wel vrijwillig aan u vertellen. Maar let op: u mag deze informatie vervolgens niet vastleggen of delen.

 • Mag ik een werknemer vragen om zijn of haar gezondheid te checken?

  Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is.

  De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren. Bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten.

 • Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?

  U mag uw werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

  Vermoedt de arts dat uw werknemer het coronavirus heeft? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden