Vergroot contrast

Recht op vergetelheid

Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om uw gegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat deze organisatie uw gegevens wist. U heeft namelijk recht op vergetelheid, dus dat de organisatie u ‘vergeet’. U kunt in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid wel?

In de volgende situaties moet een organisatie uw persoonsgegevens wissen:

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Toestemming ingetrokken
  U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  De organisatie is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Apps en websites bij kinderen
  Uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website. Of uw eigen gegevens zijn op die manier verzameld toen u jonger was dan 16 jaar.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan mag de organisatie uw gegevens niet wissen als u dat vraagt.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Recht op vergetelheid'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van burgers over het recht op vergetelheid

 • Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

  In de privacywet, de AVG, staat een aantal situaties waarin het recht op vergetelheid niet geldt. In die situaties kunt u dus niet aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

  Uitzonderingen recht op vergetelheid

  Het recht op vergetelheid geldt niet in de volgende situaties:

  • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting gelijkwaardige grondrechten zijn.
  • De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen.
  • De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen.
  • De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
  • De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

  Algemene uitzonderingen privacyrechten

  Daarnaast staan in de AVG enkele algemene uitzonderingen op uw privacyrechten. Hierdoor kan een organisatie in een bijzonder geval uw verzoek afwijzen.

  De organisatie moet dan een afweging maken waaruit blijkt dat het belang van de organisatie (of de rechten en vrijheden van anderen) zwaarder weegt dan uw privacyrecht.

  Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u met een beroep op uw rechten sporen van crimineel gedrag wist.

 • Hoe vraag ik aan een organisatie om mijn persoonsgegevens te wissen?

  Wilt u dat een organisatie uw persoonsgegevens verwijdert? Dan geeft u aan deze organisatie door welke gegevens u wilt laten wissen. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, met een brief of e-mail. 

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert een organisatie uw verzoek om uw gegevens te wissen? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief gegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen vragen om uw gegevens te wissen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

  Zie ook: Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn persoonsgegevens te wissen?

 • Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn persoonsgegevens te wissen?

  Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen.

  Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Reactie op verzoek

  De organisatie moet u in de reactie laten weten of de organisatie uw gegevens gaat wissen. Besluit de organisatie om uw gegevens niet (allemaal) te wissen? Dan moet de organisatie uitleggen waarom niet.

  Let op: het kan zijn dat de organisatie bepaalde gegevens van u niet mag wissen. Bijvoorbeeld als de organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te verwerken of een bepaalde tijd te bewaren.

  Gegevens wissen

  Besluit de organisatie uw gegevens te wissen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen.

  Andere organisaties informeren

  Heeft de organisatie uw gegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties laten weten dat de organisatie uw gegevens heeft gewist. En dat zij iedere kopie van of koppeling naar uw persoonsgegevens moeten wissen.

  Wilt u weten wie de organisatie heeft geïnformeerd over het wissen van uw gegevens? Dan kunt u dit aan de organisatie vragen. De organisatie moet u hierop antwoord geven.

  Geen kosten

  De organisatie mag geen geld vragen voor het wissen van uw gegevens. Tenzij u dezelfde organisatie heel vaak vraagt om gegevens van u te wissen. Dan mag de organisatie administratieve kosten rekenen.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Kan ik een organisatie vragen om de persoonsgegevens van mijn kind te wissen?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om een organisatie te vragen zijn of haar gegevens te wissen.

  Wettelijk vertegenwoordiger

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Vraagt u om gegevens van uw kind te wissen en twijfelt de organisatie of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op vergetelheid?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over persoonsgegevens van internet verwijderen

 • Kan ik mijn gegevens of die van mijn kind van internet laten verwijderen?

  Staat bijvoorbeeld uw naam, foto of telefoonnummer op een website en wilt u dit niet? Vraag dan de eigenaar van deze website om de gegevens te verwijderen.

  Verzoek verwijdering

  U kunt voor uw verzoek aan de eigenaar van de website onze voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen gebruiken.

  Kunt u geen contactinformatie vinden op de website? Lees dan hoe u de eigenaar van de website kunt achterhalen.

  Gegevens kind verwijderen

  Kijk eerst samen met uw kind of het mogelijk is om zelf de gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld als uw kind een foto op socials of op een eigen website heeft geplaatst.

  Kunt u de gegevens niet zelf verwijderen en is uw kind jonger dan 16 jaar? Vraag dan de eigenaar van de website de persoonsgegevens van uw kind te verwijderen.

  Kinderen van 16 jaar of ouder vragen de eigenaar zelf om verwijdering van hun gegevens.

  Toestemming intrekken

  Gaf u eerder toestemming om uw gegevens op een bepaalde website te plaatsen, maar heeft u zich bedacht? U kunt uw toestemming altijd intrekken. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief toestemming intrekken gebruiken.

  Wanneer u uw toestemming intrekt, is de publicatie van uw gegevens op die website niet meer toegestaan. Dit geldt vanaf het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

  Let op: u kunt dus niemand aanspreken op eventuele schade van de publicatie van uw gegevens vóórdat u uw toestemming introk.

 • Ik wil verwijderd worden van een website. Moet een website altijd meewerken?

  Nee. Ook al heeft u het recht om vergeten te worden, een website hoeft niet altijd aan uw verzoek te voldoen. Dat komt omdat óók andere regels een rol spelen. Zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

  Om te beoordelen of een website verplicht is om aan uw verzoek te voldoen, spelen de volgende vragen een rol:

  1. Gaat het om persoonsgegevens?
  Ter illustratie: bij een algemene review over een camping is er vaak geen sprake van persoonsgegevens. Het recht om vergeten te worden uit de privacywet geldt dan niet omdat het niet over een persoon gaat. Maar als de review heel specifiek gaat over de eigenaar van een camping wel. Een review kan dan impact hebben op iemands privéleven.

  Let op: wilt u persoonsgegevens verwijderen vanwege smaad of laster? Dien dan een klachtdelict in bij de politie. Meer informatie over klachtdelicten op de website van het Juridisch Loket

  2. Heeft de website een grondslag?
  Oftewel: heeft de site het wettelijke recht om persoonsgegevens te verwerken? Zo niet, dan moet de website uw persoonsgegevens direct verwijderen. 

  3. Valt de informatie onder de journalistieke uitzondering of onder academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen? 
  Ter illustratie: foto’s en video’s van een band die niet meer bestaat, kunnen onder de artistieke uitdrukkingsvorm vallen.

  4. Afweging tussen 'recht om vergeten te worden' en 'recht op vrijheid van meningsuiting en informatie'
  Mensen hebben het recht om hun mening te uiten en het recht op informatie. Bijvoorbeeld via beoordelingssites over zorgverleners, restaurants of hotels. Daarom kan een website niet zomaar verplicht worden om persoonsgegevens te verwijderen. Daar moeten goede redenen voor zijn. Goede redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de informatie verouderd is en geen algemeen belang dient, maar wel over iemands privéleven gaat.

  Niet meer herleidbaar tot u als persoon

  Wanneer een website aan uw verzoek moet voldoen, mag de informatie waar het over gaat niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon. Dit kan bijvoorbeeld door de informatie te verwijderen of te anonimiseren.

  Zie verder

 • Een website weigert mijn persoonsgegevens te verwijderen. Wat kan ik doen?

  Heeft u de eigenaar van een website gevraagd uw persoonsgegevens te verwijderen? En weigert de eigenaar uw verzoek of krijgt u geen reactie? Dan kunt u een verwijderverzoek indienen bij een zoekmachine. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Verwijderverzoek zoekmachine

  Bij een verwijderverzoek blijven uw persoonsgegevens staan op de website. De zoekmachine kan daar niets tegen doen. Maar uw informatie komt in ieder geval niet meer naar boven wanneer iemand uw naam intikt in de zoekmachine.

  Praktische informatie over het indienen van een verwijderverzoek bij verschillende zoekmachines vindt u op veiliginternetten.nl.

  Zoekmachines zijn vaak verplicht om aan een verwijderverzoek te voldoen.

  Klacht indienen bij AP

  Vindt u dat een website uw verzoek onterecht heeft afgewezen? Of krijgt u helemaal geen reactie op uw verzoek? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP.

  Let op: wilt u uw persoonsgegevens verwijderen vanwege smaad of laster? Dien dan een klachtdelict in bij de politie. U vindt informatie over klachtdelicten op de website van het Juridisch Loket.

 • Ik wil verwijderd worden uit de zoekresultaten van een zoekmachine. Moet een zoekmachine meewerken?

  Een zoekmachine beoordeelt per verzoek of zoekresultaten verwijderd moeten worden. Vaak is de zoekmachine verplicht om aan een verzoek te voldoen. Maar niet altijd.

  Het recht om vergeten te worden

  U heeft in bepaalde situaties het recht om uw gegevens te laten verwijderen ('vergeten te worden'). In de Algemene verordening gegevensbescherming heet dit het recht op vergetelheid. Dit recht geldt ook voor de zoekresultaten van een zoekmachine.

  Het gaat dan om het verwijderen van zoekresultaten die verschijnen bij het zoeken op uw naam. Wilt u een zoekresultaat laten verwijderen? Dan moet het zoekresultaat verwijzen naar pagina’s waarop informatie over u te vinden is.

  Een zoekmachine moet ook aan uw verwijderverzoek voldoen wanneer uw naam (nog) niet is gewist van de webpagina waar het zoekresultaat naar verwijst. En ook wanneer de betreffende webpagina niet onrechtmatig naar u verwijst.

  Uitzondering verwijderen zoekresultaten

  Soms weegt het belang van het publiek om over de informatie te beschikken zwaarder dan iemands privacy. In zo’n geval hoeft een zoekmachine niet aan een verwijderverzoek te voldoen. 

  Het gaat dan vooral om het afwegen van de rol die iemand in het openbare leven speelt. En welke impact de verwijzing heeft op het privéleven van die persoon.

  Beoordelen verwijderverzoek

  Het beoordelen van een verwijderverzoek is daarom maatwerk. Bij het beoordelen spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

  • Wat is het belang van de betrokkene (degene die het verzoek doet) om de URL’s uit de zoekresultaten te laten verwijderen?
  • Wat is het belang van het publiek om over de informatie te beschikken?
  • Speelt de betrokkene een rol in het openbare leven? Gaat het bijvoorbeeld om politici of mensen die op basis van hun functie verschijnen in zoekresultaten?
  • Wat is de aard van de gepubliceerde informatie? Bijvoorbeeld: gaan de gegevens over het beroepsleven van de betrokkene? Vormen de zoekresultaten een bijzonder risico voor de betrokken persoon? Is de persoon een minderjarige?
  • Wat is het type bron dat de informatie publiceert? Is de informatie voor een journalistiek doel gepubliceerd?

  Wat kan ik doen?

  Bent u het niet eens met het oordeel van de zoekmachine? Kom dan in actie.

 • Een zoekmachine heeft mijn verwijderverzoek afgewezen. Wat kan ik doen?

  Heeft een zoekmachine uw verwijderverzoek afgewezen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

  • Neem contact op met de zoekmachine. Of dien een klacht in. Misschien kunt u het alsnog samen oplossen.
  • Als u dit nog niet heeft gedaan: neem contact op met de eigenaar van de website waarnaar het zoekresultaat verwijst. U kunt onze voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen gebruiken. Wanneer uw gegevens niet meer op die website staan, verdwijnen ze ook uit de zoekresultaten van de zoekmachine.
  • Komt u er niet uit? Dan kunt u naar de rechter gaan of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen te bemiddelen. Dat staat in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

  Naar de rechter

  U kunt ervoor kiezen om uw zaak voor te leggen aan de (civiele) rechter. Dit doet u met een schriftelijk verzoek om uw verwijderverzoek alsnog toe te kennen, op grond van artikel 35 UAVG.

  U kunt dit verzoek zelf versturen, een advocaat is niet verplicht. U kunt wel advies vragen aan het Juridisch Loket als u dit wilt.

  De rechter kan de zoekmachine opdragen bepaalde links te verwijderen uit de resultaten van een zoekopdracht op uw naam.

  Bemiddeling door AP

  U kunt ook de AP te vragen om te bemiddelen op grond van artikel 36 UAVG.

  Let op: u moet uw verzoek aan de AP doen binnen 6 weken nadat u de afwijzing van de zoekmachine heeft ontvangen.

  Om te kunnen bemiddelen, heeft de AP kopieën nodig van uw verwijderverzoek en van de afwijzing door de zoekmachine.

  U kunt uw verzoek sturen naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag.

  De AP beoordeelt vervolgens:

  • of uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet;
  • of er voldoende aanleiding bestaat om het verzoek in behandeling te nemen.

  Is de bemiddeling door de AP niet succesvol? Dan kunt u alsnog naar de rechter stappen.

  Zie ook

 • Wat kan ik doen tegen publicatie van mijn foto op internet?

  Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u de eigenaar van de website vragen uw foto te verwijderen. Maar de AVG is niet de enige wet die van toepassing is op publicatie van foto’s op internet. Er zijn daarom ook enkele andere stappen die u kunt zetten. 

  Strafrecht

  Het Wetboek van Strafrecht kan van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als een organisatie of persoon door publicatie van uw foto op internet bepaalde fatsoensgrenzen overtreedt. Er kan dan sprake zijn van smaad, laster en/of belediging. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

  Civiel recht

  Daarnaast kan het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Vindt u dat u door de publicatie van uw foto op internet onrechtmatig behandeld bent? Dan kunt u naar de rechter stappen. Er moet wel sprake zijn van schade.

  Portretrecht

  Tot slot kan de Auteurswet van toepassing zijn. Bij publicatie van uw foto op internet kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op uw portretrecht. Het moet dan gaan om een situatie waarin uw portret zonder uw toestemming is gepubliceerd. U kunt hiertegen optreden als u daarbij een redelijk belang heeft. Dit belang moet liggen in de zedelijke sfeer of privacysfeer.

  Naar de rechter

  Wilt u naar de rechter, dan kunt u zelf een verzoekschrift indienen. U heeft hierbij geen advocaat nodig. U kunt wel advies vragen aan het Juridisch Loket als u dit wilt.

 • Kan ik mijn persoonsgegevens van een forum laten verwijderen?

  Zet u zelf gegevens of uitspraken op een forum, dan geeft u daarmee de houder (eigenaar) van de website toestemming om deze te publiceren. U kunt niet vragen om uw reactie helemaal te verwijderen. U kunt de websitehouder wel vragen de tot uw persoon herleidbare gegevens uit uw reactie te verwijderen.

 • Wat kan ik doen als ik niet wil dat de KvK mijn privéadres publiceert op internet?

  U kunt vragen of de Kamer van Koophandel (KvK) uw adres in het Handelsregister afschermt. Maar dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Het uitgangspunt is dat alle gegevens in het Handelsregister openbaar zijn.

  Onder de volgende voorwaarden kunt u uw privéadres laten afschermen:

  • Er is sprake van waarschijnlijke dreiging.
  • Uw adres is afgeschermd in de basisregistratie personen (BRP).
  • U heeft een geheim telefoonnummer.
  • U heeft zelf alle mogelijke maatregelen genomen om de bekendheid van uw adres te verminderen.
  • Het belang van afscherming van uw adres weegt zwaarder dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

  Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, schermt de KvK uw privéadres af. Niemand kan uw adres dan nog inzien, behalve medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders.

  Handelsregister

  Als ondernemer bent u bij inschrijving in het Handelsregister van de KvK verplicht uw privéadres op te geven. Het Handelsregister is een openbaar register. Adressen en andere algemene, feitelijke gegevens van ondernemingen zijn daarom zichtbaar voor iedereen. Deze gegevens moeten volgens de wet ingeschreven worden in het Handelsregister.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie bij Privacy op de website van de KvK. Heeft u daarna nog vragen, stel die dan aan de KvK.

  De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om hier verder uitspraak over te doen, omdat er een speciale procedure in de Handelsregisterwet is voor het afschermen van privéadressen.

 • Kan ik gegevens van mijzelf of een familielid laten verwijderen van een genealogische website?

  U kunt alleen persoonsgegevens laten verwijderen van een website voor genealogie (stamboomonderzoek) als het om uw eigen gegevens gaat. Uw familielid kan u wel machtigen om gegevens te laten verwijderen als diegene dat zelf niet kan.

  U vraagt uw persoonsgegevens of die van uw familielid te verwijderen aan de genealoog van wie de website is.

  Toestemming intrekken

  Uw persoonsgegevens mogen alleen op genealogische website staan als u hiervoor toestemming geeft. Gaf u eerder toestemming aan een genealoog om uw gegevens te publiceren maar heeft u zich bedacht? U kunt uw toestemming altijd intrekken.

  Overleden familielid

  Als uw familielid overleden is, kunt u niet vragen om gegevens te laten verwijderen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is namelijk niet van toepassing op overleden personen. Maar als de persoonsgegevens van uw overleden familielid ook betrekking hebben op u, geldt de AVG wel.

  Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij erfelijke ziekten. Het kan voorkomen dat in een stamboom de ziekten staan vermeld waaraan mensen zijn overleden. Deze informatie kan ook van toepassing zijn op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn. De genealoog mag deze gegevens alleen publiceren als de nabestaanden daarvoor toestemming hebben gegeven.

 • Hoe weet ik wie de eigenaar van een website is?

  Kijk eerst of op de website zelf contactinformatie staat. Zo nee, dan kunt u de eigenaar achterhalen via een website met domeinregistraties.

  Webwinkels en andere aanbieders van online diensten zijn altijd verplicht om contactgegevens op hun website te vermelden. Dat is in ieder geval een e-mailadres of contactformulier. 

  Nederlandse website

  Gaat het om een Nederlandse website, eindigend op .nl? Zoek dan de eigenaar van de website op via de website van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

  Dit doet u door de naam van de website in te vullen in de balk 'check hier je .nl-domeinnaam'. Neem vervolgens contact op met de persoon of organisatie die genoemd wordt als 'houder' (eigenaar) van het domein.

  Let op: u krijgt alleen het e-mailadres van de eigenaar te zien. Lukt het hiermee niet om de eigenaar te bereiken? Dan kunt u aan SIDN om meer contactgegevens vragen. Dit doet u door het formulier Opvragen contactgegevens in te vullen.

  De politie heeft toegang tot uitgebreidere gegevens in het WHOIS-register. Bij ernstige overtredingen en misdrijven raden wij u aan aangifte te doen.

  Buitenlandse website

  Gaat het om een buitenlandse website? Zoek dan via Whois.net.

 • Waar kan ik terecht met een klacht over een journalistieke publicatie op internet?

  Heeft u een klacht over de publicatie van uw persoonsgegevens in bijvoorbeeld een nieuwsartikel op internet? Wat u kunt doen, hangt ervan af of de publicatie wel of niet onder de zogeheten journalistieke uitzondering valt.

  Geen journalistieke uitzondering

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. U heeft het recht om rectificatie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit vraagt u aan de houder (eigenaar) van de website.

  Wilt u uw gegevens laten rectificeren? Dan kunt u voor uw verzoek onze voorbeeldbrief rectificatie gebruiken. Om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, gebruikt u de voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen.

  Wel journalistieke uitzondering

  De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om te oordelen over uw klacht. De rechter is dit wel. U kunt contact opnemen met de Raad voor de Journalistiek, die voor u kan bemiddelen.

  Naar de rechter

  Gebruikt iemand uw persoonsgegevens voor een journalistieke doel? Dan kan er een botsing ontstaan tussen de vrijheid van meningsuiting van de schrijver en eerbiediging van uw privacy. Tussen deze twee grondrechten bestaat geen rangorde. Een afweging hiervan is aan de rechter.

  Wilt u naar de rechter, dan kunt u zelf een verzoekschrift indienen. U heeft hierbij geen advocaat nodig. U kunt wel advies vragen aan het Juridisch Loket als u dat wilt.

  Raad voor de Journalistiek

  De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een onafhankelijke instantie waar u terecht kunt met klachten over journalistieke activiteiten. De RvdJ kan bemiddelen tussen u en de website of de betrokken journalist. U leest meer over de procedure bij een klacht op de website van de RvdJ.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden