Vergroot contrast

Recht op vergetelheid

Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om uw gegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat deze organisatie uw gegevens wist. U heeft namelijk recht op vergetelheid, dus dat de organisatie u ‘vergeet’. U kunt in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid wel?

In de volgende situaties moet een organisatie uw persoonsgegevens wissen:

 • Niet meer nodig
  De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Toestemming ingetrokken
  U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  De organisatie is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Apps en websites bij kinderen
  Uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website. Of uw eigen gegevens zijn op die manier verzameld toen u jonger was dan 16 jaar.

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan mag de organisatie uw gegevens niet wissen als u dat vraagt.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Recht op vergetelheid'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van burgers over het recht op vergetelheid

 • Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

  In de privacywet, de AVG, staat een aantal situaties waarin het recht op vergetelheid niet geldt. In die situaties kunt u dus niet aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

  Uitzonderingen recht op vergetelheid

  Het recht op vergetelheid geldt niet in de volgende situaties:

  • De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen. Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van meningsuiting gelijkwaardige grondrechten zijn.
  • De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke verplichting is om dat te doen.
  • De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een (wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen.
  • De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
  • De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

  Algemene uitzonderingen privacyrechten

  Daarnaast staan in de AVG enkele algemene uitzonderingen op uw privacyrechten. Hierdoor kan een organisatie in een bijzonder geval uw verzoek afwijzen.

  De organisatie moet dan een afweging maken waaruit blijkt dat het belang van de organisatie (of de rechten en vrijheden van anderen) zwaarder weegt dan uw privacyrecht.

  Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u met een beroep op uw rechten sporen van crimineel gedrag wist.

 • Hoe vraag ik aan een organisatie om mijn persoonsgegevens te wissen?

  Wilt u dat een organisatie uw persoonsgegevens verwijdert? Dan geeft u aan deze organisatie door welke gegevens u wilt laten wissen. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, met een brief of e-mail. 

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert een organisatie uw verzoek om uw gegevens te wissen? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief gegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen vragen om uw gegevens te wissen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

  Zie ook: Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn persoonsgegevens te wissen?

 • Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn persoonsgegevens te wissen?

  Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen.

  Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Reactie op verzoek

  De organisatie moet u in de reactie laten weten of de organisatie uw gegevens gaat wissen. Besluit de organisatie om uw gegevens niet (allemaal) te wissen? Dan moet de organisatie uitleggen waarom niet.

  Let op: het kan zijn dat de organisatie bepaalde gegevens van u niet mag wissen. Bijvoorbeeld als de organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te verwerken of een bepaalde tijd te bewaren.

  Gegevens wissen

  Besluit de organisatie uw gegevens te wissen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen.

  Andere organisaties informeren

  Heeft de organisatie uw gegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties laten weten dat de organisatie uw gegevens heeft gewist. En dat zij iedere kopie van of koppeling naar uw persoonsgegevens moeten wissen.

  Wilt u weten wie de organisatie heeft geïnformeerd over het wissen van uw gegevens? Dan kunt u dit aan de organisatie vragen. De organisatie moet u hierop antwoord geven.

  Geen kosten

  De organisatie mag geen geld vragen voor het wissen van uw gegevens. Tenzij u dezelfde organisatie heel vaak vraagt om gegevens van u te wissen. Dan mag de organisatie administratieve kosten rekenen.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Kan ik een organisatie vragen om de persoonsgegevens van mijn kind te wissen?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om een organisatie te vragen zijn of haar gegevens te wissen.

  Wettelijk vertegenwoordiger

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Vraagt u om rectificatie en twijfelt de organisatie of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op vergetelheid?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.