Vergroot contrast

Overheid & de AVG

Overheidsorganisaties beschikken over grote hoeveelheden – vaak gevoelige – persoonsgegevens. Mensen zijn bovendien meestal verplicht om hun gegevens aan de overheid af te staan. Daarom moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat u als overheidsorganisatie uiterst zorgvuldig met hun gegevens omgaat.

Dat betekent dat u bijvoorbeeld:

 • altijd de juiste wettelijke basis nodig heeft om gegevens te verwerken, vooral als u gegevens uitwisselt;
 • niet meer persoonsgegevens mag verwerken dan noodzakelijk;
 • de gegevens goed moet beveiligen.

Deze verplichtingen zijn niet veranderd door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar de AVG heeft ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht.

Verplichtingen AVG

 Sinds de AVG zijn er de volgende nieuwe verplichtingen:

Functionaris gegevensbescherming

Alle overheidsorganisaties moeten een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben.

Data protection impact assessment (DPIA)

Wilt u gegevens gaan verwerken, maar levert dit een hoog privacyrisico op? Dan moet u eerst een data protection impact assessment (DPIA) doen.

Verantwoordingsplicht

U heeft een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de AVG voldoen.

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waarmee u aan uw verantwoordingsplicht voldoet, waaronder:

 • Verwerkingsregister
  U bent vrijwel altijd verplicht om een verwerkingsregister op te stellen.
 • Privacybeleid
  U kunt verplicht zijn om een privacybeleid op te stellen. Dit hangt af van welke soort gegevens uw organisatie verwerkt en op welke schaal. 
 • Datalekregister
  U moet een datalekregister bijhouden. Hierin registreert u alle datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. Ook de datalekken die u niet hoeft te melden.

Archivering & de AVG

Als overheidsorganisatie bent u op grond van de Archiefwet verplicht om bepaalde informatie blijvend te bewaren. In deze informatie staan vaak persoonsgegevens. Daarom heeft u ook te maken met de AVG. Zie verder: Archivering door de overheid.

Smart cities & de AVG

Gemeenten zoeken steeds vaker naar datagedreven oplossingen voor mobiliteit, energie, veiligheid en huisvesting. Een voorbeeld hiervan is wifitracking om de drukte te meten. Zulke oplossingen hebben echter grote invloed op de privacy van bewoners.

Het is daarom uiterst belangrijk dat gemeenten de privacy van bewoners voldoende waarborgen bij de ontwikkeling van smart cities. En ervoor zorgen dat de smart city-toepassingen binnen de grenzen van de AVG blijven.

Meer informatie over de overheid

Niet gevonden wat u zocht? Kijk ook eens bij:

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Overheid & de AVG'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van de overheid over de AVG