Vergroot contrast

Overheid

De overheid is een van de grootste verwerkers van persoonsgegevens. We moeten er met z’n allen op kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met onze gegevens omgaat, vooral omdat we meestal verplicht zijn om onze gegevens af te staan.

Overheid & de AVG

Hoe voldoet u als overheidsorganisatie aan de verplichtingen uit de AVG?

Lees meer over Overheid & de AVG

Archivering door de overheid

Mag de overheid persoonsgegevens voor altijd bewaren?

Lees meer over Archivering door de overheid

Gemeenten

Waarvoor mogen gemeenten de gegevens van mensen gebruiken?

Lees meer over Gemeenten

Sociaal domein

Hoe is de bescherming van persoonsgegevens geregeld in het sociaal domein?

Lees meer over Sociaal domein

Jeugdhulp

Welke rechten hebben kinderen en hun ouders bij het verwerken van hun gegevens in de jeugdhulp?

Lees meer over Jeugdhulp

Basisregistratie Personen (BRP)

Wie krijgt gegevens uit de BRP, waarin alle inwoners van Nederland staan?

Lees meer over Basisregistratie Personen (BRP)

Vereniging en kerk

Wat mogen verenigingen en kerken wel en niet doen met de persoonsgegevens van hun leden?

Lees meer over Vereniging en kerk