Zdravko Vukić nieuwe vicevoorzitter EDPB

Thema's:
Internationale samenwerking
Politie, bijzondere opsporing en justitie

De Kroaat Zdravko Vukić is gekozen als nieuwe vicevoorzitter van de European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders in Europa. Vukić vervangt AP-voorzitter Aleid Wolfsen, wiens termijn van 5 jaar afliep.

Dat besloten de toezichthouders tijdens de plenaire vergadering van de EDPB op 19 juni. Vukić is voorzitter van de Kroatische privacytoezichthouder. Hij vormt de komende jaren samen met voorzitter Anu Talus (Finland) en mede-vicevoorzitter Irene Loizidou Nikolaidou (Cyprus) het bestuur van de EDPB.

Einde termijn Wolfsen

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), was 5 jaar vicevoorzitter van de EDPB. In deze rol heeft Wolfsen zich ingezet voor betere samenwerking tussen de privacytoezichthouders, onder meer als aanjager van de Wenen Conferentie in 2022

Ook was Wolfsen betrokken bij de eerste Europese spoedprocedure, en verscheen hij regelmatig op internationale conferenties om het werk van de EDPB en de meerwaarde van Europese samenwerking te onderstrepen.

Guidelines doorgifte politiegegevens

Tijdens dezelfde vergadering stelde de EDPB ook guidelines voor de internationale doorgifte van politie- en justitiegegevens definitief vast. Deze Guidelines on Article 37 Law Enforcement Directive zijn te vinden via de EDPB-website. 

Onder de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving (RGR) mogen gegevens van politie en justitie worden doorgegeven naar landen buiten de EER. Dat kan op basis van een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen.

Eerder stelde de EDPB al aanbevelingen op voor de doorgifte op basis van een adequaatheidsbesluit. In de nieuwe guidelines gaat de EDPB in op de doorgifte van gegevens op basis van passende waarborgen.

Passende waarborgen

De guidelines definiëren het begrip ‘passende waarborgen’ en vermelden aan welke vereisten die passende waarborgen moeten voldoen. Zo moet de bescherming van persoonsgegevens expliciet geregeld zijn. Net als de rechten van betrokkenen, inclusief de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Daarnaast gaan de guidelines in op de 2 passende waarborgen die de RGR (in artikel 37) geeft:

  • een juridisch bindend instrument, zoals een verdrag tussen 2 landen;
  • een juridische en praktische analyse door de verwerkingsverantwoordelijke, met de conclusie dat het veilig is om de gegevens door te geven.

 

""