Europese privacytoezichthouders vragen Europese Commissie om aanvulling AVG

Thema's:
Financiële ondernemingen
Persoonsgegevens op internet
Personeelsgegevens
De Europese privacytoezichthouders willen dat de Europese Commissie nieuwe regels maakt in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om de samenwerking tussen toezichthouders in internationale zaken te verbeteren. Dat schrijven zij in een brief aan de Europese Commissie.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de rest van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), vragen de Europese Commissie om nieuwe regels, om verduidelijking van bestaande regels of om het gelijktrekken van regels over procedures die nu nog verschillen per Europese lidstaat.

Het gaat om aanvullende regels op 14 punten. Waaronder duidelijkheid over de rechten van mensen die een klacht indienen, criteria voor het in behandeling nemen van klachten, deadlines voor het behandelen van zaken, de manier waarop zaken kunnen worden afgesloten, onderzoeksbevoegdheden en het publiceren van besluiten.

Wanneer de regels in verschillende Europese landen beter op elkaar worden afgestemd, kunnen de Europese toezichthouders efficiënter samenwerken.

Samenwerking verbeteren

Aanleiding voor de brief zijn onder andere bijeenkomsten van de toezichthouders in Wenen en Brussel dit voorjaar. Daar werd gesproken over het versterken van handhaving van de AVG in internationale zaken en de noodzaak om samenwerking te verbeteren.

Het vaststellen van de procedurele obstakels was een van de concrete actiepunten uit het statement dat in Wenen is aangenomen.

Een-loketmechanisme

In het huidige systeem werken EU-toezichthouders samen in internationale zaken. Dat zijn zaken die burgers in meerdere lidstaten van de Europese Unie raken. De samenwerking is geregeld in het een-loketmechanisme in de AVG.

Die samenwerking kan beter, omdat elke toezichthouder haar zaken behandelt volgens hun nationale procedurele recht, dat per lidstaat verschilt. Dat zorgt soms voor vertraging of zorgt ervoor dat klachten in de ene lidstaat anders worden behandeld dan in de andere lidstaat.

Man loopt buiten op straat stad