Videobellen en chatten

Werkt u thuis en moet u een gesprek voeren waarin u privacygevoelige gegevens bespreekt? Bijvoorbeeld een gesprek met een patiënt? Kijk dan eerst of er veilige communicatiemiddelen beschikbaar zijn.

Op deze pagina

Veilige communicatiemiddelen

Een veilig communicatiemiddel is allereerst de telefoon. Soms hebben organisaties ook beveiligde opties om te videobellen of te chatten. Gebruik deze, als ze beschikbaar zijn.

Zorgorganisaties: gesprekken met patiënten

Veel zorgorganisaties gebruiken voor gesprekken met patiënten systemen die voldoen aan de strenge normen voor de zorg. Voor meer informatie, zie de KNMG-handreiking Videoconsulten (pdf).

Alternatief bij ontbreken van beveiligde opties

Heeft uw organisatie geen beveiligde opties om te videobellen of te chatten? En is het echt noodzakelijk om via videobellen of chatten contact te hebben met iemand? FaceTime en Signal worden over het algemeen als een veilig alternatief beschouwd. 

Maar wees zelfs met het gebruik van deze apps voorzichtig. En gebruik ze alleen bij hoge uitzondering. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft namelijk bij deze apps niet onderzocht of ze voldoen aan de privacywetgeving.

Waar moet ik op letten bij gebruik van een app?

Gebruikt u een app om te videobellen of te chatten met iemand? Let dan op de volgende punten:

  • Zorg dat u zo min mogelijk gevoelige gegevens bespreekt. Noem bijvoorbeeld geen namen, maar gebruik in plaats daarvan zaken als agendanummering of patiëntennummers.
  • Breng degene om wie het gaat op de hoogte van de privacyrisico’s bij het bespreken van persoonsgegevens via een consumentenapp.
  • Vraag toestemming aan bijvoorbeeld de patiënt met wie u spreekt.
  • Gebruikt u een chat-app als Signal of WhatsApp? Wis dan na elk gesprek de chathistorie. Tenzij u als overheidsorganisatie de chathistorie moet bewaren op grond van de Wet open overheid (Woo) of de Archiefwet.
  • Check of de app die u gebruikt uw berichten versleuteld verzendt.
  • Beveilig uw internetverbinding met een sterk wachtwoord.

Lees ook: Privacy bij apps.

Keuzehulp videobelapps

De AP heeft bij 13 veelgebruikte videobelapps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zoals welke gegevens de app verzamelt, wat de app daarmee doet en of de communicatie beveiligd is. Zie: Keuzehulp privacy bij videobelapps.