Veilig thuiswerken

Veel mensen werken (deels) thuis. Het risico van thuiswerken is dat de beveiliging misschien minder goed op orde is dan op het werk zelf. En dat daardoor gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Ook kunnen organisaties juist nu slachtoffer worden van internetcriminelen. En daardoor (imago)schade oplopen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Daarom geven wij tips om op een veilige manier thuis te werken. U voorkomt daarmee dat gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega’s in verkeerde handen vallen.

Tips voor veilig thuiswerken

Met deze 4 tips werkt u veilig thuis:
 

Snelle antwoorden

Voor burgers

1 vraag en antwoord

Mag mijn werkgever mij controleren als ik thuiswerk?

Methoden om u te monitoren als u thuiswerkt, zijn heel ingrijpend voor uw privacy. Zoals speciale software die registreert wat u op uw computer doet. Uw werkgever moet daarom goed kijken of het wel noodzakelijk is om zulke methoden te gebruiken.

Vaak kan uw werkgever u ook op een andere manier controleren, die minder ingrijpend is. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over wat u moet doen op een dag en hoe u zich daarover kunt verantwoorden.

Verder moet uw werkgever altijd voldoen aan de algemene voorwaarden voor controle van werknemers.

Lees meer: Controle thuiswerkende werknemers