Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken en te versnellen, is er een wettelijke regeling in de maak voor het delen van informatie binnen samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties en private partijen. Dit is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Op deze pagina

Aanleiding voorstel WGS

Bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit werken diverse publieke en soms ook private partijen samen en delen zij persoonsgegevens. Daarbij moeten zij zich aan de eisen uit de privacywetgeving houden. Dat is echter binnen zo’n samenwerkingsverband niet altijd eenvoudig. Daarom is er nu een voorstel voor een speciale wet om het delen van persoonsgegevens in deze situatie te regelen.

Wettelijke verankering

In de nieuwste versie van het wetsvoorstel zijn 4 specifieke en al bestaande samenwerkingsverbanden wettelijk verankerd. Dat zijn:

  • het Financieel Expertisecentrum (FEC);
  • de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV);
  • de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s);
  • de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Daarnaast maakt de WGS het mogelijk om nieuwe samenwerkingsverbanden te regelen bij algemene maatregel van bestuur.

Advies AP over WGS

Het voorstel voor de WGS geeft overheidsorganisaties én private partijen ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat dit grote ongewenste gevolgen heeft voor de mensen van wie de gegevens worden gedeeld.

Daarom heeft de AP een aantal keer kritisch geadviseerd over dit wetsvoorstel. En de Eerste Kamer opgeroepen om de WGS in de voorgestelde vorm niet aan te nemen. Hoewel de AP het belang van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit onderschrijft, gaat dit voorstel te ver.