Advies Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (BGS). Het BGS is een uitwerking op het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).  

De WGS biedt overheidsorganisaties – en soms ook private partijen – ruime mogelijkheden om informatie te delen, bijvoorbeeld om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. De AP was in eerdere adviezen telkens bijzonder kritisch over dit wetsvoorstel.

In het BGS is onder meer geregeld dat er sprake moet zijn van duidelijke en objectieve aanwijzingen voor mogelijke criminaliteit. Verder wordt de mogelijkheid om zonder instemming van het parlement nieuwe samenwerkingsverbanden aan te wijzen geschrapt uit de WGS. 

Met het BGS en na opeenvolgende versies van het wetsvoorstel, is het geheel sterk verbeterd, oordeelt de AP. Maar een belangrijke waarborg mist nog: voorafgaande toetsing door de rechter. Lees verder: Voor aanvaardbare WGS ontbreekt belangrijke waarborg.

Download
Wetgevingsadvies