Cookiewall

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een cookiewall (cookiemuur) niet toegestaan. Dat komt omdat u met een cookiewall geen geldige toestemming kunt krijgen van uw bezoekers of gebruikers voor het plaatsen van tracking cookies.

Op deze pagina

Toestemming vragen

U moet toestemming vragen om tracking cookies te plaatsen. Dit geldt als u een website heeft, maar ook bij apps of andere diensten.

Dat betekent dat u uw bezoekers of gebruikers de mogelijkheid moet geven om tracking cookies te weigeren. Bijvoorbeeld door een informatiebalk of pop-up aan te bieden met een duidelijke keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’. U mag geen cookies plaatsen voordat de bezoeker een keuze heeft gemaakt.

Weigert iemand tracking cookies? Dan moet u deze persoon toch toegang geven tot uw website of app, bijvoorbeeld na betaling.

Geen echte keuze

Met een cookiewall krijgen mensen die een website willen bezoeken of app willen gebruiken, de vraag om cookies te accepteren voordat zij toegang krijgen tot de website. Geven zij geen toestemming, dan krijgen zij geen toegang. Zij hebben dus geen echte of vrije keuze.

Weliswaar kunnen ze tracking cookies weigeren, maar dat kan niet zonder nadelige gevolgen. Want tracking cookies weigeren, betekent dat ze geen toegang krijgen tot de website. Daarom zijn cookiewalls onder de AVG verboden.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de normuitleg over cookiewalls van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).