Doorgifte binnen en buiten de EER

Soms is het nodig om gegevens te delen met een partij in een ander land. Dat noemen we doorgifte. Alleen is de bescherming van persoonsgegevens niet in alle landen hetzelfde geregeld. Persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland mag alleen als dat land voldoende bescherming biedt.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Regels voor doorgifte 

Voor doorgifte van gegevens naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden andere regels dan voor doorgifte naar een land buiten de EER (zogenoemde derde landen). Doorgifte buiten de EER kan bijvoorbeeld met een modelcontract

Ook voor doorgifte naar de Verenigde Staten (VS) gelden aparte regels. Hoe dit werkt, hangt ervan af of die organisatie wel of niet meedoet aan het Data Privacy Framework.

Wilt u persoonsgegevens doorgeven naar het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan kunt u dat ook na Brexit blijven doen zoals u gewend bent. 

Gegevensverkeer binnen de organisatie

Internationale organisaties of multinationals kunnen interne bedrijfsvoorschriften opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Die voorschriften heten binding corporate rules (BCR).

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Internationaal

Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens stopt niet bij de Nederlandse grens. De AP werkt daarom intensief samen met partners binnen en buiten Europa.
Ga naar onderwerp