Modelcontract voor doorgifte

Wilt u als bedrijf persoonsgegevens doorgeven vanuit de EU naar een derde land (land buiten de EER)? Dan is een van de mogelijkheden hiervoor het gebruik van een contract. Door een modelcontract te gebruiken, hoeft u zo’n contract niet zelf op te stellen.

Op deze pagina

Wat is een modelcontract?

Een modelcontract is een standaardcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Het doel van een modelcontract is om veilig persoonsgegevens door te geven naar een derde land. Het is niet verplicht om een modelcontract te gebruiken, maar u kunt hiermee wel laten zien dat u aan de privacywetgeving voldoet.

Een andere naam voor een modelcontract is ‘standard contractual clauses’ (SCC) of standaardcontractbepalingen.

Gebruik het nieuwe modelcontract

De EC heeft een nieuw modelcontract goedgekeurd. Dit geldt vanaf 27 juni 2021. Het nieuwe modelcontract vervangt de 3 modelcontracten die de EC eerder heeft vastgesteld. U vindt het modelcontract aan het einde van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de EC.

Gebruikte u voor 27 juni 2021 al een (of meerdere) modelcontract(en) als doorgifte-instrument? Dan heeft u tot 27 december 2022 de tijd om uw huidige contract(en) aan te passen.

Modules in nieuw modelcontract

Het nieuwe modelcontract is flexibeler dan de oude modelcontracten en gaat over meerdere situaties. Daarom zijn in het document verschillende modules opgenomen.

Het nieuwe modelcontract bestaat uit een algemeen gedeelte en de volgende 4 modules:

  • doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke;
  • doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker;
  • doorgifte van (sub)verwerker naar (sub)verwerker;
  • doorgifte van (sub)verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke.

Ongewijzigd modelcontract

Gebruikt u een modelcontract zoals het is, dus zonder aanvullingen of wijzigingen? Dan heeft u geen toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nodig voor uw doorgifte.

Gewijzigd modelcontract of eigen contract

Wilt u een modelcontract met aanvullingen of wijzigingen gebruiken? Of een eigen contract? Dan moet u eerst toestemming vragen aan de AP voor uw doorgifte.

Vraag toestemming aan de AP

Gebruikt u een gewijzigd modelcontract of een eigen contract, dan moet u om toestemming vragen bij de AP om persoonsgegevens door te mogen geven naar een derde land.

Hoe de AP uw aanvraag beoordeelt, hangt af van de situatie. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  1. Modelcontract met aanvullingen. U gebruikt het modelcontract, maar met aanvullingen. De AP geeft alleen goedkeuring als de aanvullende bepalingen niet in tegenspraak zijn met de standaardbepalingen in het modelcontract en/of met de rechten van betrokkenen. Zijn de aanvullingen bij uw aanvraag niet in overeenstemming met het modelcontract? Dan krijgt u de mogelijkheid om de bepalingen binnen een bepaalde tijd aan te passen.
  2. Modelcontract met wijzigingen of eigen contract. U gebruikt het modelcontract, maar met wijzigingen. Of u heeft zelf een contract opgesteld. Hierin zijn de specifieke omstandigheden van uw doorgifte geregeld. De AP moet in dit geval de bepalingen grondig beoordelen, omdat deze afwijken van het modelcontract. U krijgt bericht van de AP hoe lang dit gaat duren.

Aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag via post of e-mail naar de AP onder vermelding van ‘Goedkeuring modelcontract’:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacyverklaring AP

Hoe de AP omgaat met uw persoonsgegevens als u toestemming vraagt voor internationale doorgifte, leest u in de Privacyverklaring voorafgaande raadpleging, vergunning, gedragscode of internationale doorgifte.