Gegevens over uw inkomen opvragen

Organisaties kunnen in sommige situaties gegevens over uw inkomen opvragen, zoals een inkomensverklaring. Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren. Of om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling, zoals kwijtschelding van gemeentebelastingen.

Op deze pagina

Inkomensgegevens bij woning huren

Wilt u een woning huren? Dan kunt u verplicht zijn om gegevens over uw inkomen door te geven. U leest hierna wanneer een woningcorporatie of makelaar uw inkomensgegevens mag opvragen.

Woning huren via woningcorporatie

Zoekt u een huurwoning via een woningcorporatie? Dan mag de woningcorporatie vragen wat uw inkomen is. Bijvoorbeeld omdat u voor sommige woningen niet te veel mag verdienen.

De woningcorporatie mag uw inkomensgegevens pas vragen en vastleggen op het moment dat dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als u het huurcontract gaat tekenen. En dus niet eerder, bijvoorbeeld omdat het voor de woningcorporatie handig is om alvast te hebben.

Vraagt de woningcorporatie direct als u zich inschrijft om een inkomensverklaring? Dan moet de woningcorporatie goed kunnen uitleggen waarom dat in die fase al nodig is. Is er geen goede reden? Bijvoorbeeld omdat niet voor alle huurders een inkomenseis geldt? Dan mag de woningcorporatie niet naar uw inkomen vragen als u zich inschrijft.

Sommige woningcorporaties willen voorkomen dat mensen zich inschrijven voor te dure woningen. In dat geval zou een woningcorporatie alleen om een indicatie van het inkomen kunnen vragen als iemand zich inschrijft. Maar ook daarbij moet de woningcorporatie goed kunnen uitleggen waarom dat noodzakelijk is.

Woning huren via makelaar

Gaat u (waarschijnlijk) een huurovereenkomst tekenen via een verhuurmakelaar? Dan mag de makelaar gegevens over uw inkomen vragen. Bijvoorbeeld uw salarisstrook. Of een bankafschrift waaruit blijkt dat u salaris krijgt. Hiermee kan de makelaar beoordelen of u de huur kunt betalen.

Dit mag de verhuurmakelaar ook aan u vragen:

  • Een verhuurdersverklaring. Dat is een verklaring die uw huidige woningverhuurder invult. In de verklaring staat bijvoorbeeld of u de huur op tijd heeft betaald, of u een huurachterstand heeft (gehad) en of u overlast heeft veroorzaakt.
  • Gegevens over uw burgerlijke staat (huwelijk of geregistreerd partnerschap). De makelaar wil dit weten omdat uw partner medehuurder kan zijn.

De verhuurmakelaar mag alleen gegevens aan u vragen die noodzakelijk zijn om te beoordelen of u de huur kunt betalen. Dat betekent dat de makelaar bijvoorbeeld niet mag vragen wat uw nationaliteit of etniciteit is. Ook mag de makelaar niet uw burgerservicenummer (BSN) vragen. Het BSN mag namelijk alleen worden gebruikt als er in een wet staat dat dit mag. 

De verhuurmakelaar mag u wel vragen uw identiteitsbewijs te laten zien. De makelaar is namelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Dit is onderdeel van de screening van huurders die makelaars moeten doen. Makelaars hebben namelijk een zorgplicht tegenover verhuurders. 

Deze zorgplicht houdt in dat uw verhuurmakelaar moet onderzoeken en beoordelen of u, als mogelijke huurder (kandidaat-huurder), alle verplichtingen uit de huurovereenkomst kunt nakomen. 

Bezwaar tegen huurverhoging

Krijgt u als huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging, maar is uw inkomen gedaald? Dan kunt u huurverlaging aanvragen bij uw verhuurder. Dit doet u door bezwaar te maken tegen de huurverhoging. U bent daarbij wettelijk verplicht om deze documenten aan uw verhuurder te geven:

  • een inkomensverklaring (voorheen: IB60-formulier) van alle bewoners van uw woning;
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven.

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Vraagt u bij uw gemeente om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan moet uw gemeente beoordelen of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hierbij kijkt de gemeente onder meer naar het saldo van uw bankrekening(en), uw inkomen en de hoogte van uw huur of hypotheek.

Landelijke regels kwijtschelding gemeentebelastingen

Uw gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding landelijke regels toepassen. Eerst kijkt de gemeente naar uw vermogen. Is uw vermogen niet genoeg om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan rekent de gemeente uit wat u kunt betalen. Dat is uw inkomen verminderd met bepaalde uitgaven die in de landelijke regels zijn aangegeven.

Privacyverhaal

Jason (30) werd uitgesloten door een algoritme. "Mijn inkomen bleek niet goed te zijn meegerekend voor een huurwoning.."
 

Man met warme trui en sokken thuis op de bank met laptop en telefoon