Uw kredietwaardigheid toetsen (kredietcheck)

Wilt u een lening of een hypotheek afsluiten, iets op afbetaling kopen of een gsm-abonnement of energiecontract afsluiten? Dan kan het bedrijf waarbij u dat wilt doen eerst uw kredietwaardigheid toetsen. Dat betekent dat het bedrijf controleert of u in staat bent om uw rekeningen te betalen. Dit heet ook wel een kredietcheck of creditscoring.

Op deze pagina

Waarom een kredietcheck?

Sommige bedrijven leveren producten en diensten op krediet. Dat betekent dat klanten hun rekeningen achteraf betalen. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn banken, postorderbedrijven en telecomaanbieders. Deze bedrijven willen graag zo min mogelijk risico lopen dat klanten hun rekeningen niet betalen. Daarom doen zij vaak eerst een kredietcheck.

Uitkomst kredietcheck

Doet een bedrijf een kredietcheck bij u? Dan kan daaruit bijvoorbeeld naar voren komen dat u een betalingsachterstand heeft bij een ander bedrijf. Het bedrijf kan u dan als klant weigeren. Of om een voorschot vragen.

Gegevens voor kredietcheck

Bedrijven doen een kredietcheck met gegevens over mensen die zijn verzameld door Bureau Krediet Registratie (BKR) of handelsinformatiebureaus. Banken zijn wettelijk verplicht mee te doen aan kredietregistratie bij BKR. Maar ook andere bedrijven die krediet verlenen, zijn aangesloten bij BKR. Zoals postorderbedrijven en telecomaanbieders.

Registratie bij BKR

U wordt geregistreerd bij BKR zodra u een krediet heeft gekregen van een bedrijf dat is aangesloten bij BKR. Een krediet is bijvoorbeeld een lening, creditcard of klantenkaart met de mogelijkheid om rood te staan. Maar ook een mobiele telefoon die u elke maand bij uw abonnement afbetaalt, is een krediet. Gaat het om een telefoon van meer dan 250 euro? Dan wordt u geregistreerd bij BKR.

Wilt u een krediet bij een bedrijf dat is aangesloten bij BKR? Dan vraagt dit bedrijf uw gegevens op bij BKR. Besluit het bedrijf u een krediet te verlenen, dan meldt het bedrijf dit aan BKR. Vervolgens registreert BKR uw krediet. Heeft u een betalingsachterstand? Dan moet het bedrijf dit aan BKR doorgeven.

BKR-registratie inzien en wijzigen

Wilt u weten hoe u geregistreerd staat bij BKR? U kunt uw kredietoverzicht inzien op de website van BKR.

Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd? En kloppen die volgens u niet? Dan kunt u vragen aan het bedrijf dat u heeft aangemeld bij BKR om uw gegevens aan te passen. Bijvoorbeeld de bank waar u een lening heeft. Voor meer informatie, zie: Mijn registratie aanpassen op de website van BKR.

Bewaartermijn BKR-registratie

Uw registratie bij BKR blijft staan zo lang uw krediet loopt. Als uw krediet is beëindigd, gaat de bewaartermijn in. Uw gegevens blijven dan nog 5 jaar zichtbaar. Bij uw gegevens staat vermeld dat het een afgelopen krediet is en per wanneer dit is gestopt. Uw gegevens verdwijnen automatisch uit het centrale register als de bewaartermijn van 5 jaar voorbij is.

Handelsinformatiebureaus

Handelsinformatiebureaus verzamelen gegevens over bedrijven en particulieren. Maar zij mogen niet zomaar allerlei gegevens over u verzamelen en doorgeven. Dat mag alleen wanneer zij zich aan de privacywet houden.

Handelsinformatiebureaus maken onder meer gebruik van openbare bronnen en algemene statistische gegevens over uw woonomgeving. Maar handelsinformatiebureaus mogen niet overal uw gegevens vandaan halen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie mag bijvoorbeeld niet zonder uw toestemming gegevens over uw salaris of uitkering doorgeven aan een handelsinformatiebureau.

Handelsinformatiebureaus mogen vragen naar uw actuele adres om contact met u te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld bij uw buren of buurtgenoten. Maar uw buren zijn niet verplicht om antwoord te geven. Doorvragen mag niet. Een handelsinformatiebureau mag niet bij uw buren of anderen informeren naar bijvoorbeeld uw inkomen, uw werkgever, hoe vaak u op vakantie gaat of de auto waarin u rijdt.