Het belang van privacy

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd. Offline en online. Vaak zelfs ongemerkt. We dreigen zo de grip op onze persoonsgegevens te verliezen. En dat kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Op deze pagina

Zorgen over privacy

Nederlanders maken zich dan ook zorgen over hun privacy. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens. Vooral over misbruik van hun identiteitsbewijs, het volgen van hun online zoekgedrag en wifitracking.

Regie houden

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Privacy gaat erover dat mensen regie houden over hun gegevens. En dat bijvoorbeeld een foto waar je als dronken tiener op staat, niet je toekomst bepaalt. Het gaat erom dat we niet continu gevolgd worden, dat onze medische gegevens veilig zijn, dat we iets kunnen doen tegen een automatisch genomen besluit over ons.

Risico’s

Veel bedrijven verdienen hun geld vooral met persoonsgegevens. Daar is op zich niets mis mee. Maar te vaak houden bedrijven zich niet aan de privacyregels als zij gegevens verzamelen, koppelen en gebruiken. Dit gebeurt op grote schaal en vaak in complexe en ondoorzichtige systemen. Bedrijven gebruiken de gegevens voor profiling. Dit kan leiden tot discriminatie en uitsluiting van mensen.

Bovendien verkrijgen bedrijven de gegevens vaak zonder dat mensen dat weten. Hierdoor kunnen zij hun privacyrechten niet gebruiken. Ook op die manier krijgen mensen minder zeggenschap over hun eigen gegevens. Daarnaast kan slechte beveiliging van persoonsgegevens leiden tot identiteitsfraude. Mensen kunnen hier soms jarenlang last van hebben.

Privacybescherming

Mensen kunnen zelf veel doen om hun privacy te beschermen. Maar uiteindelijk kunnen ze het niet alleen. Vooral omdat zij vaak niet eens weten dat organisaties hun gegevens verwerken. Of omdat zij geen andere keus hebben dan hun gegevens af te staan.

Daarom is er een onafhankelijke toezichthouder op persoonsgegevens die mensen beschermt in een digitale wereld. Die bedrijven en overheden stimuleert om zich aan de privacyregels te houden. Die controleert of ze dat ook echt doen. En dit zo nodig afdwingt. Die toezichthouder zijn wij, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In een vrije, democratische samenleving moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Nu en in de toekomst. Als AP maken we ons daar iedere dag opnieuw sterk voor.