Nederland maakt zich zorgen over privacy

Bescherming van de privacy is een breed gedeelde zorg. Maar liefst 94% maakt zich zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. Een op drie mensen maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet doen in het kader van de Dag van de Privacy.

Mensen maken zich vooral zorgen over misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs, organisaties die hun online zoekgedrag volgen en hen volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP: “Terecht dat mensen zich bewust worden van het belang van de bescherming van hun privacy. In onze digitale samenleving delen we steeds meer en makkelijker onze persoonsgegevens. Gegevens die vaak zeer gevoelige informatie prijsgeven; bijvoorbeeld over je gezondheid, je financiën, je geloof of je koopgedrag. Je privacyrechten helpen je om zeggenschap te houden over je persoonsgegevens. Gebruik ze!”

De AP maakt deze cijfers bekend op de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is mensen beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Iedereen heeft privacyrechten, zoals het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen. Met de nieuwe privacywet zijn deze rechten uitgebreid en versterkt.

Privacyzorgen

94% van de ondervraagden geeft in het onderzoek aan zich zorgen te maken over de bescherming van hun persoonsgegevens. 32% daarvan maakt zich (zeer) veel zorgen. Slechts 6% maakt zich helemaal geen zorgen. Bescherming van de privacy is daarmee een breed gedeelde zorg.

Mensen vrezen vooral misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs. En maken zich zorgen om gegevens die ze achterlaten bij hun online zoekgedrag en gegevens over waar zij zich bevinden via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

Webwinkels springen eruit als het type organisaties waarbij mensen zich het meeste zorgen maken over de verwerking van hun persoonsgegevens. De zorgen zijn vooral ingegeven door angst dat gegevens in verkeerde handen vallen.

Privacyrechten nog weinig gebruikt

Slechts 12% zegt wel eens gebruik te hebben gemaakt van een privacyrecht. Mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, vinden het gedoe of niet belangrijk genoeg.

Het recht op dataportabiliteit en het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten zijn de minst bekende rechten. Met de nieuwe privacywet, de AVG, zijn de privacyrechten uitgebreid en versterkt.

Privacyrechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt: iedereen kan sindsdien ook een privacyklacht indienen bij de AP.

Gevraagd wat mensen doen als hun rechten worden geschonden, zegt 62% eerst contact op te nemen met de organisaties, 59% van de ondervraagden zegt een klacht in te dienen bij de AP.

Tips om meer controle te houden over je persoonsgegevens

  • Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij je informatie kunnen; je kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken.
  • Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees je ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen.
  • Wees je bewust van je digitale voetspoor. Alles wat je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt.
  • Maak gebruik van je privacyrechten. Je hebt in veel gevallen bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.
  • Kom je er met de organisatie niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
""

Publicaties

Resultaten enquête privacyzorgen