Vergroot contrast

Register zwarte lijsten

Een organisatie mag onder bepaalde voorwaarden een zwarte lijst opstellen en gebruiken. Is de organisatie vervolgens van plan deze zwarte lijst te delen? Terwijl daarop strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag staan? Dan moet de organisatie daarvoor een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit register staan de vergunningen die de AP heeft verleend voor zwarte lijsten.

Heeft de AP een zwarte lijst goedgekeurd vóór 25 mei 2018? Dan is het toenmalige besluit van goedkeuring (rechtmatigheidsbesluit) van de AP automatisch (van rechtswege) omgezet in een vergunning.

Tenzij aan het rechtmatigheidsbesluit een geldigheidsduur is verboden. Bijvoorbeeld 5 jaar. Is die termijn (bijna) verlopen, dan moet de organisatie de AP vragen de geldigheid te verlengen.

Voor meer informatie over zwarte lijsten en de procedures die hiervoor gelden, zie zwarte lijst.

Financiële sector

Horeca en uitgaansgelegenheden

Sport

Vervoer

Winkels

Woningverhuur

Zorg en welzijn