Vergroot contrast

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf.

Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan. Hierover leest u meer bij ‘Vraag en antwoord’.

Heeft u een klacht over een organisatie van de overheid? Dan kunt u wellicht terecht bij de Nationale ombudsman. Gaat deze klacht over een beslissing van de overheid? Dan kunt u meestal bezwaar maken. Hierover leest u meer bij ‘Vraag en antwoord’.

Tip ons

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd een tip geven. Wij kunnen naar aanleiding van uw tip besluiten een onderzoek te starten.

Bekijk binnen het onderwerp Klacht over gebruik persoonsgegevens

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Klacht over gebruik persoonsgegevens'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over klacht over gebruik persoonsgegevens

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? En gaat deze klacht over een beslissing van een overheidsorganisatie? Bijvoorbeeld omdat deze organisatie heeft besloten om uw inzage- of correctieverzoek te weigeren? Dan kunt u meestal bezwaar maken. De overheidsorganisatie moet u hierover informeren.

  U maakt bezwaar door een bezwaarschrift (brief) te schrijven aan de overheidsorganisatie. Hierin geeft u aan dat u het niet eens bent met de beslissing en legt u uit waarom niet. Een voorbeeldbrief vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

  Beroep instellen

  Bent u het ook niet eens met de reactie op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. U kunt ook naar deze rechter gaan als de overheidsorganisatie niet op tijd een beslissing neemt op uw bezwaar.

  U stelt beroep in door een beroepschrift (brief) te schrijven. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

  Meer informatie bezwaar en beroep overheid

  U leest meer over bezwaar maken en in beroep gaan in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

 • Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van mijn persoonsgegevens naar de rechter?

  Vindt u dat een organisatie uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt? En reageert deze organisatie niet op uw klacht? Of bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u naar de rechter gaan.

  Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

  Inhoud brief

  Het is belangrijk dat u de situatie in uw brief uitlegt. En dat u precies aangeeft wat u wilt dat de rechter doet.

  U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om een websitebeheerder te bevelen om uw gegevens van een bepaalde website te verwijderen. Of u kunt vragen om inzage in uw dossier bij een organisatie.

  U kunt de rechter ook vragen om bijvoorbeeld een verbod op het verwerken van uw gegevens, herstel van de (nadelige) gevolgen of een schadevergoeding.

  Ondersteun uw verhaal door kopieën van bewijzen en andere belangrijke stukken toe te voegen aan uw brief.

  Adres rechtbank

  Het adres van de rechtbank in uw regio om uw brief heen te sturen vindt u op Rechtspraak.nl.

  Termijn verzoekschrift

  Let op: u moet uw brief binnen 6 weken versturen nadat u het antwoord van de organisatie heeft ontvangen op uw verzoek of klacht.

  Heeft de organisatie niet op tijd geantwoord? Dan moet u uw verzoekschrift indienen binnen 6 weken na de uiterste dag dat de organisatie had kunnen reageren.

  Meer informatie

  U vindt meer informatie over de verzoekschriftprocedure op Rechtspraak.nl.