Vergroot contrast

Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet die een organisatie van u gebruikt? Dan kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. Daarom zijn organisaties er verantwoordelijk voor dat uw gegevens altijd juist zijn. En moeten zij uw gegevens updaten als dat nodig is. Merkt u op dat de gegevens die een organisatie van u gebruikt niet kloppen? Bijvoorbeeld nadat u een inzageverzoek heeft gedaan? Of blijken uw gegevens niet compleet te zijn? Dan kunt u de organisatie vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. De organisatie moet dit vervolgens doen.

Wanneer kunt u rectificatie vragen?

U kunt om rectificatie vragen in een van de volgende situaties:

 • uw persoonsgegevens kloppen niet;
 • uw persoonsgegevens zijn niet compleet.

Wanneer kunt u géén rectificatie vragen?

U kunt geen rectificatie vragen als u het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie. U kunt dan wel aan de organisatie vragen om in ieder geval uw schriftelijke mening aan uw dossier toe te voegen.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op rectificatie

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht op rectificatie

 • Hoe vraag ik rectificatie van mijn persoonsgegevens?

  Wilt u uw persoonsgegevens bij een organisatie laten wijzigen of aanvullen? Dan geeft u aan deze organisatie door welke wijzigingen of aanvullingen u wilt. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, met een brief of e-mail. 

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert een organisatie uw verzoek om rectificatie? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief rectificatie van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Ouder dan 16 jaar

  U kunt alleen om rectificatie vragen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. De organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

  Zie ook

 • Wat moet een organisatie doen als ik rectificatie vraag?

  Een organisatie is verplicht binnen 1 maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens.

  Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Gegevens wijzigen of aanvullen

  Besluit de organisatie uw gegevens te wijzigen of aan te vullen? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen.

  Is het technisch gezien niet mogelijk om gegevens te wijzigen of aan te vullen? Bijvoorbeeld omdat de gegevens zijn opgeslagen op een cd-rom? Dan kan de organisatie een bestand maken met verbeteringen en aanvullingen.

  Andere organisaties informeren

  Heeft de organisatie in het voorafgaande jaar uw (onjuiste) gegevens aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie ook zo snel mogelijk de wijzigingen aan deze andere organisaties laten weten.

  Maar dit hoeft niet als het onmogelijk is om die organisaties op te sporen. Of als het meer moeite zou kosten om iedereen op de hoogte te stellen dan redelijk is.

  Geen kosten

  De organisatie mag geen geld vragen voor het wijzigen of aanvullen van uw gegevens. Tenzij u dezelfde organisatie heel vaak vraagt om uw gegevens te rectificeren. Dan mag de organisatie administratieve kosten rekenen.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Kan ik rectificatie vragen van de persoonsgegevens van mijn kind?

  Dat kan als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft uw kind zelf het recht om rectificatie te vragen.

  Wettelijk vertegenwoordiger

  De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend.

  Vraagt u om rectificatie en twijfelt de organisatie of u daadwerkelijk het gezag over uw kind heeft? Dan kan de organisatie u vragen het gezag aan te tonen.

 • Kan ik rectificatie vragen van mijn persoonsgegevens in openbare registers?

  Komen uw persoonsgegevens voor in een bij wet opengesteld openbaar register, zoals het Kadaster of het Handelsregister (van de Kamer van Koophandel)? Dan kunt u géén gebruik maken van het recht op rectificatie zoals dat in de privacywet staat.

  Bij zo’n openbaar register zijn er namelijk in de betreffende wetgeving bepalingen opgenomen over correctie van gegevens. U kunt aan de houder van het register vragen hoe u uw gegevens kunt laten rectificeren.

  Klacht

  Heeft u een klacht over het Kadaster of het Handelsregister? Leg uw klacht eerst voor aan de betreffende organisatie. Komt u er met deze organisatie niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn rectificatierecht?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.