Vergroot contrast

Recht op informatie

Vaak kunt u zelf beslissen of u uw persoonsgegevens met een organisatie wilt delen. U kunt er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om een bepaalde app te installeren op uw telefoon. Maar weet u wel wat er precies met uw gegevens gebeurt als u dit doet? U heeft van tevoren recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens gaat doen en waarom. Zodat u zelf kunt beslissen of u dit wilt. Bent u verplicht om uw gegevens af te staan? Ook dan heeft u recht op duidelijke informatie.

De organisatie moet u onder meer de volgende informatie geven:

 • welke persoonsgegevens de organisatie van u verwerkt;
 • waarom de organisatie dat doet (voor welk specifiek doel);
 • of de organisatie uw gegevens deelt met of doorverkoopt aan andere organisaties en zo ja, aan welke.

Privacyverklaring

Organisaties geven deze informatie vaak via een online privacyverklaring (privacystatement). Die verklaring mag niet te lang en niet ingewikkeld zijn. Het moet voor u makkelijk te begrijpen zijn wat de organisatie met uw persoonsgegevens doet. Zodat u kunt beslissen of u uw persoonsgegevens wel met die organisatie wilt delen.

Tips bij het lezen van de privacyverklaring

Kunt u de privacyverklaring niet goed vinden? Mist er informatie? Of is de verklaring te lang en ingewikkeld? Vraagt u zich dan af of u met die organisatie wel uw persoonsgegevens wilt delen. Wellicht zijn er andere organisaties die hetzelfde product of dezelfde dienst leveren en die wél transparant zijn.

Heeft u niet de mogelijkheid om voor een andere organisatie te kiezen? Neem dan contact op met de organisatie en geef aan dat u recht heeft op goede informatie over het gebruik van uw gegevens. U kunt daarbij ook verwijzen naar de informatie op deze website.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Recht op informatie'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht op informatie

 • Welke informatie moet een organisatie mij geven?

  Gebruikt een organisatie uw persoonsgegevens? Dan moet de organisatie u laten weten wat de organisatie met uw gegevens doet en waarom.

  In de privacywet staat opgenoemd welke informatie organisaties in ieder geval moeten geven, zoals:

  • hoe de organisatie te bereiken is (contactgegevens);
  • welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt;
  • waarom de organisatie dat doet (voor welk specifiek doel) en om welke reden (grondslag) uit de privacywet;
  • of de organisatie gegevens deelt met of doorverkoopt aan andere organisaties en zo ja, aan welke;
  • hoe lang de organisatie de gegevens bewaart.

  Voor de volledige lijst van informatie die organisaties moeten geven, zie: Hoe stelt u een privacyverklaring op?

  Extra informatie

  In sommige situaties moet de organisatie u extra informatie geven. Op hoeveel informatie u recht heeft, hangt af van:

  • Uw verwachtingen
   Is het gebruik van uw persoonsgegevens anders dan u redelijkerwijs kunt verwachten? Dan kan dit een reden zijn om u meer informatie te geven.
  • Hoe een organisatie uw gegevens krijgt
   Krijgt een organisatie uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u, maar via een andere organisatie? Dan heeft u recht op meer informatie.
  • De gevolgen voor u
   Op hoeveel informatie u recht heeft, hangt ook af van hoe groot de gevolgen voor u zijn van het gebruik van uw gegevens.
  • De aard van uw gegevens
   Hoe gevoeliger de gegevens zijn die een organisatie van u gebruikt, hoe meer reden er is om u hierover in detail te informeren.
 • Wanneer en hoe moet een organisatie mij informeren?

  Dat hangt ervan af hoe de organisatie aan uw gegevens komt. De organisatie kan uw gegevens van uzelf krijgen of van een andere organisatie.

  Van uzelf

  Krijgt de organisatie uw gegevens van uzelf? Dan moet de organisatie u informeren voordat de organisatie uw gegevens krijgt.

  Vult u bijvoorbeeld een formulier in? Dan kan de organisatie de informatie opnemen op het formulier. Of vult u uw gegevens in op de website van de organisatie? Dan is een duidelijke verwijzing naar de online privacyverklaring van de organisatie genoeg.

  Van een andere organisatie

  Krijgt de organisatie uw gegevens van een andere organisatie? Dan moet de organisatie u informeren op het moment dat de organisatie uw gegevens vastlegt.

  Hoe de organisatie dat moet doen, hangt af van hoe groot de groep mensen is waarvan de organisatie gegevens heeft doorgekregen.

  Gaat het om een kleine groep mensen? Dan moet de organisatie u en deze andere mensen persoonlijk informeren.

  Gaat het om een grote groep mensen? Dan is het voldoende als de organisatie informatie geeft via bijvoorbeeld een blad of een tijdschrift.

  Maar dan moet de organisatie wel iedereen van de groep bereiken. Omdat niet iedereen een landelijk dagblad of een huis-aan-huisblad ontvangt, is een advertentie in deze kranten dus niet genoeg.

 • Wanneer heb ik geen recht op informatie?

  U heeft niet altijd recht op informatie. In een aantal situaties hoeft een organisatie u niet te informeren over het gebruik van uw gegevens.

  U bent al op de hoogte

  Een organisatie hoeft u niet te informeren als u al op de hoogte bent van de informatie. Het is hierbij niet genoeg als de organisatie alleen het vermoeden heeft dat u al op de hoogte bent. De organisatie moet zeker weten dat dit zo is.

  Maar de organisatie mag ervan uitgaan dat u op de hoogte bent als de organisatie u de informatie heeft toegestuurd of uitgereikt. De organisatie hoeft dan niet te controleren of u de informatie ook daadwerkelijk heeft gelezen.

  Onevenredige inspanning

  Krijgt een organisatie uw gegevens via een andere organisatie? Dan hoeft de organisatie u hierover niet in alle gevallen te informeren.

  Het kan zijn dat het de organisatie onevenredig veel inspanning kost om u te bereiken. Bijvoorbeeld wanneer het de organisatie heel veel tijd zou kosten om uw adres te achterhalen. De organisatie moet dan wel vastleggen waar uw gegevens vandaan komen.

  Het kan ook dat de andere organisatie u al heeft geïnformeerd over het doorgeven van uw gegevens. Dan weet u dus al dat de organisatie uw gegevens kan gebruiken.

  Zwaarwegend belang

  Een organisatie hoeft u niet te informeren als daarvoor een zwaarwegend belang is. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om u niet te informeren om zo strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te vervolgen. Of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op informatie?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.