Vergroot contrast

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf.

Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Heeft u een klacht over een organisatie van de overheid? Dan kunt u wellicht terecht bij de Nationale ombudsman. Gaat deze klacht over een beslissing van de overheid? Dan kunt u meestal bezwaar maken.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Klacht over gebruik persoonsgegevens'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over klacht over gebruik persoonsgegevens

 • Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van mijn persoonsgegevens naar de rechter?

  Bent u het niet eens met het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie? Dan kunt u naar de rechter gaan. Op welke manier u dit doet, hangt af van wat u vraagt aan de rechter.

  Let op: u kunt er ook voor kiezen om een privacyklacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Verzoekschrift

  Heeft u een verzoek gedaan aan een organisatie vanuit uw privacyrechten? Bijvoorbeeld een verzoek om uw gegevens in te zien, te rectificeren of te wissen? En bent u niet tevreden met de reactie van de organisatie? Of heeft u helemaal geen reactie gekregen? Dan kunt u een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

  Dagvaarding

  Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure starten tegen de organisatie.

 • Hoe start ik een verzoekschriftprocedure bij de rechter?

  U start een verzoekschriftprocedure door een brief te schrijven aan de sector Civiel van de rechtbank. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

  Conflict over privacyrechten

  U heeft privacyrechten. Zoals het recht om uw gegevens in te zien, te laten rectificeren of wissen. U kunt bijvoorbeeld aan een organisatie vragen om inzage te geven in uw gegevens.

  De organisatie moet binnen een maand reageren op uw verzoek. Doet de organisatie dat niet? Of krijgt u wel een reactie, maar bent u hier niet tevreden mee? Dat is een van de situaties waarin u een verzoekschriftprocedure kunt starten.

  Let op: u kunt er ook voor kiezen om een privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Geen advocaat nodig

  Normaal heeft u bij de civiele rechter een advocaat nodig om uw verzoekschrift in te dienen. Maar dit geldt niet als de zaak over uw privacyrechten gaat.

  Dat is een uitzondering die staat in artikel 35, vierde lid, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

  Inhoud verzoekschrift

  Het is belangrijk dat u de situatie in uw brief uitlegt. En dat u precies aangeeft wat u wilt dat de rechter doet.

  U kunt de rechter bijvoorbeeld vragen om een websitebeheerder te bevelen om uw gegevens van een bepaalde website te verwijderen. Of u kunt vragen om inzage in uw dossier bij een organisatie.

  U kunt de rechter ook vragen om bijvoorbeeld aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, een beperking van het gebruik van uw gegevens of van de overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie.

  Ondersteun uw verhaal door kopieën van bewijzen en andere belangrijke stukken toe te voegen aan uw brief.

  Adres rechtbank

  Het adres van de rechtbank in uw regio om uw brief heen te sturen vindt u op Rechtspraak.nl.

  Termijn verzoekschrift

  Let op: u moet uw brief binnen 6 weken versturen nadat u het antwoord van de organisatie heeft ontvangen op uw verzoek.

  Heeft de organisatie niet op tijd geantwoord? Dan hoeft u uw verzoekschrift niet voor een bepaalde datum in te dienen.

  Dagvaarding

  Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie helemaal verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt?

  Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten. 

 • Hoe start ik een dagvaardingsprocedure bij de rechter?

  Wilt u dat de rechter het gebruik van uw persoonsgegevens door een organisatie verbiedt? Of heeft u schade doordat een organisatie uw persoonsgegevens niet volgens de wet gebruikt? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure tegen de organisatie starten. Daarbij heeft u een deurwaarder nodig.

  Dagvaarding

  Een dagvaarding is een brief aan de organisatie waarin u de organisatie oproept om voor de rechter te verschijnen.

  Een deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de organisatie en stuurt de dagvaarding naar de rechter.

  Meer informatie dagvaarding

  Op Rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de:

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? En gaat deze klacht over een beslissing van een overheidsorganisatie? Bijvoorbeeld omdat deze organisatie heeft besloten om uw inzage- of rectificatieverzoek te weigeren? Dan kunt u meestal bezwaar maken. De overheidsorganisatie moet u hierover informeren.

  U maakt bezwaar door een bezwaarschrift (brief) te schrijven aan de overheidsorganisatie. Hierin geeft u aan dat u het niet eens bent met de beslissing en legt u uit waarom niet. Voorbeeldbrieven voor een voorlopig en een definitief bezwaarschrift vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

  Beroep instellen

  Bent u het ook niet eens met de reactie op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. U kunt ook naar deze rechter gaan als de overheidsorganisatie niet op tijd een beslissing neemt op uw bezwaar.

  U stelt beroep in door een beroepschrift (brief) te schrijven. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

  Meer informatie bezwaar en beroep overheid

  U leest meer over bezwaar maken en in beroep gaan in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Publicaties