Vergroot contrast

Voordat u een klacht indient

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen wij als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek.

Let op:

  • Het is belangrijk dat u het klachtenformulier naar waarheid invult.
  • Het is niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen. Houd er rekening mee dat de AP uw persoonsgegevens tijdens de klachtenprocedure kan gebruiken richting de organisatie waarover uw klacht gaat. Het is wel mogelijk om anoniem een tip te geven.
  • Neem eerst zelf contact op met de organisatie waarover uw klacht over gaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de AP.
  • U kunt de klacht na het indienen niet online bekijken. Sla daarom voor uw eigen administratie het formulier op of maak er een print van voordat u deze pagina afsluit. Na het afsluiten van deze pagina zijn de gegevens die u heeft ingevuld niet meer beschikbaar.

Ga verder om uw klacht in te dienen.