Vergroot contrast

Bijzondere opsporing

DISCLAIMER
De informatie op deze pagina is niet langer actueel. Op 6 mei 2018 is de implementatietermijn voor de Europese Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie verstreken.
Europese richtlijnen zijn, anders dan Europese Verordeningen, in beginsel gericht tot de lidstaten en moeten door hen worden omgezet of geïmplementeerd in nationaal recht. De Nederlandse regering is er niet in geslaagd om de Richtlijn tijdig te implementeren in de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Dat wetswijzigingstraject loopt nog. Na afronding van dat traject zullen de relevante teksten op de AP site worden geactualiseerd en zullen enkele modelbrieven worden geplaatst met behulp waarvan betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Via overheid.nl kunt u het wetgevingstraject van de Wijzigingswet WPG/Wjsg volgen.

De politie houdt zich bezig met opsporing in het algemeen. Specifieke opsporing is in handen van bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee, de Rijksrecherche en Teams Criminele Inlichtingen.

Bijzondere opsporingsdiensten

Bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) hebben als taak strafbare feiten op te sporen op een specifiek (beleids)terrein. Bijvoorbeeld om fraude en witwassen, mensenhandel, illegale dierenhandel en milieucriminaliteit te bestrijden. Zij doen dit in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie.

In Nederland zijn er 4 BOD-en:

  1. FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Financiën;
  2. ISZW-DO (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing), valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  3. NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Economische Zaken;
  4. ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst), valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Koninklijke marechaussee

De Koninklijke marechaussee valt onder het ministerie van Defensie. De Koninklijke marechaussee voert een aantal politietaken uit, waaronder beveiliging van de leden van het koninklijk huis, bewaking op luchthaven Schiphol, bestrijding van mensensmokkel en bestrijding van fraude met reis- en identiteitsdocumenten.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche bewaakt de integriteit van de Nederlandse overheid. Hiertoe onderzoekt de Rijksrecherche strafbare feiten in opdracht van het College van procureurs-generaal. Bijvoorbeeld (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen.

Teams criminele inlichtingen

Teams Criminele Inlichtingen (TCI’s, voorheen Criminele Inlichtingen Eenheden (CIE’s) geheten) verzamelen, registreren en analyseren informatie over zware en georganiseerde criminaliteit. De politie-eenheden, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche hebben elk een eigen TCI.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Bijzondere opsporing'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over bijzondere opsporing