Vergroot contrast

Particuliere recherche

Particuliere recherchebureaus (onderzoeksbureaus) doen onderzoek naar personen in opdracht van particulieren of organisaties. Zij passen daarbij vergaande methoden van onderzoek toe. Zoals iemand in het geheim observeren, telefoongesprekken afluisteren en e-mail onderscheppen. Niet iedereen mag daarom zomaar een recherchebureau beginnen.

Speciale regels

Particuliere recherchebureaus vallen niet onder de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie. Maar zij moeten zich wel aan speciale regels houden:

 • een vergunning van het ministerie van Justitie & Veiligheid;
 • de privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche;
 • wet- en regelgeving (AVG, Wpbr en Rpbr).

Vergunning

Particuliere recherchebureaus hebben een vergunning nodig van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Dit geldt ook voor beveiligingsorganisaties.

Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van Justis.

Wet- en regelgeving

Verder moeten particuliere recherchebureaus zich houden aan:

 • de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr);
 • de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr);
 • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gedragscode

Tot slot moeten particuliere recherchebureaus zich houden aan de richtlijnen uit de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB).

De oude versie van deze gedragscode is aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangepast. Op 18 februari 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de nieuwe gedragscode ondertekend.

De gedragscode zal op termijn worden opgenomen in de Wpbr en de Rpbr. Over die wijziging heeft de AP in december 2020 advies uitgebracht. Zie: Advies gedragsregels particuliere onderzoeksbureaus.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Particuliere recherche'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over particuliere recherche

 • Geldt er een gedragscode voor mij als particulier recherchebureau?

  Als particulier recherchebureau moet u zich houden aan de Privacygedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus​ van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB).

  Doelgroep gedragscode

  In de Privacygedragscode sector Particuliere Onderzoeksbureaus wordt een ‘particulier onderzoeksbureau’ gedefinieerd als ‘een recherchebureau of een andere organisatie die recherchewerkzaamheden uitvoert’.

  Deze privacygedragscode geldt niet alleen voor particuliere recherchebureaus die zijn aangesloten bij de NVB. Bent u als recherchebureau géén lid van de NVB? Dan moet u zich houden aan een privacygedragscode die identiek is aan de PPO. Dit volgt uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr).

  De PPO is daarmee algemeen bindend voor álle particuliere recherchebureaus die een vergunning nodig hebben volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

 • Moet ik als particulier recherchebureau of beveiligingsorganisatie een DPIA uitvoeren?

  Dat hangt af van de gegevens die u verwerkt.

  U moet in ieder geval een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren wanneer u:

  • systematisch en uitgebreid persoonlijke aspecten evalueert gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, en waarop besluiten worden gebaseerd die gevolgen hebben voor mensen;
  • op grote schaal bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt;
  • op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

  Lijst verplichte DPIA

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lijst van verwerkingen opgesteld waarvoor het uitvoeren van een DPIA verplicht is vóórdat u met verwerken begint. Heimelijk onderzoek door particuliere recherchebureaus staat op die lijst.

  Beperken hoge risico’s

  Komt uit de DPIA naar voren dat uw verwerking van persoonsgegevens een hoog risico oplevert? En lukt het u niet om voldoende maatregelen te vinden om dit risico te beperken? Dan moet u met de AP overleggen voordat u met de verwerking start. Dit heet een voorafgaande raadpleging.

 • Moet ik als particulier recherchebureau of beveiligingsorganisatie nog een melding doen bij de AP?

  Nee, de meldingsplicht is vervallen sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is (25 mei 2018). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft onder de AVG dus geen meldingsnummers meer uit.

  Situatie voor 25 mei 2018

  Voor 25 mei 2018 moest u als particulier recherchebureau of beveiligingsorganisatie uw verwerking van persoonsgegevens melden bij de AP. U ontving dan een meldingsnummer.

  Dit meldingsnummer was onder meer nodig om een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) te krijgen op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

  Situatie na 25 mei 2018

  Vraagt u een Wpbr-vergunning aan bij het ministerie van JenV? Dan heeft u daar geen meldingsnummer van de AP meer voor nodig.

  Meer informatie over vergunning aanvragen

  Als particulier recherchebureau bent u verplicht om een Wbpr-vergunning te hebben. Deze vergunning verleent het ministerie van JenV. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van Justis.

  Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van JenV. Deze dienst is namens het ministerie verantwoordelijk voor het verlenen van de Wpbr-vergunningen.