Vergroot contrast

Smartphones en apps

Op uw smartphone of tablet staat heel veel persoonlijke informatie over u. Apps op uw smartphone of tablet hebben vaak toegang tot deze gegevens, zoals uw contacten, foto's en locatie. Het is daarom belangrijk dat u uw smartphone of tablet veilig instelt. En dat u goed oplet als u apps installeert en gebruikt. Zodat u niet meer gegevens weggeeft dan u eigenlijk wilt. En uw gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen.

Persoonsgegevens op smartphone of tablet

Op uw smartphone of tablet zijn 3 soorten persoonsgegevens te vinden:

 • gegevens over het gebruik van het apparaat (zoals welke apps u gebruikt en hoe vaak u dat doet);
 • gegevens op het apparaat (zoals uw contacten en foto’s);
 • gegevens vanaf het apparaat (zoals uw locatie en bewegingen).

Smartphone of tablet veilig instellen

U kunt verschillende maatregelen nemen om uw smartphone of tablet zo veilig mogelijk in te stellen. U verkleint hiermee de privacyrisico’s.

Privacy bij apps

Apps kunnen sommige van de gegevens op uw smartphone of tablet nodig hebben. Anders werkt de app niet. Maar geeft u bijvoorbeeld meer gegevens weg dan nodig? Dan kan dit een risico zijn voor uw privacy. 

Zo zijn er meer privacyrisico’s bij apps. Daarom is het aan te raden om op een aantal punten te letten voordat u een app installeert

Ontwikkelaars van apps moeten zich overigens altijd aan de privacywetgeving houden.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Smartphones en apps'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over smartphones en apps

 • Hoe stel ik mijn smartphone of tablet zo veilig mogelijk in?

  U kunt verschillende maatregelen nemen om uw smartphone of tablet zo veilig mogelijk in te stellen. U verkleint hiermee de privacyrisico’s.

  Apps installeren

  Let goed op als u een app installeert op uw smartphone of tablet.

  Toegang tot gegevens

  U kunt de toegang tot de gegevens op uw smartphone of tablet per app instellen. Denk na of u bijvoorbeeld locatiegegevens en adresgegevens altijd ingeschakeld wilt hebben of alleen als u een specifieke app gebruikt.

  Geeft u een app geen toegang tot bepaalde gegevens? Dan zet u hiermee maar een klein deel van de functionaliteit uit. U kunt de toegang altijd weer aanzetten als het echt nodig is.

  Toegangsbeveiliging

  Stel een pincode, wachtwoord of patroon in om uw smartphone of tablet beter te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  Versleutel de opslag van gegevens op uw smartphone of tablet. Dit kan op de meeste smartphones of tablets via een knop in het installatiemenu. Wordt uw smartphone of tablet gestolen, dan zijn uw gegevens niet leesbaar.

  Updates

  Werk uw smartphone of tablet altijd bij naar de nieuwste versie van de software. Vaak bevatten deze updates bescherming tegen nieuwe beveiligingsproblemen.

  Doet dit ook voor de apps die u heeft geïnstalleerd. Bij de meeste apps kunt u ervoor kiezen om updates automatisch uit te laten voeren. En de-installeer apps die u al een tijd niet meer heeft gebruikt.

 • Welke risico’s brengen apps met zich mee voor mijn privacy?

  Op uw smartphone of tablet zijn verschillende persoonsgegevens te vinden. Apps kunnen sommige van deze gegevens nodig hebben. Anders werkt de app niet. Maar geeft u bijvoorbeeld meer gegevens weg dan nodig? Dan kan dit een risico zijn voor uw privacy. En zo zijn er meer risico’s.

  Let op: deze risico’s gelden niet alleen voor gratis apps, maar net zo goed voor betaalde.

  Persoonsgegevens op uw smartphone of tablet

  Op uw smartphone of tablet zijn 3 soorten persoonsgegevens te vinden:

  • gegevens over het gebruik van het apparaat (zoals welke apps u gebruikt en hoe vaak u dat doet);
  • gegevens op uw apparaat (zoals uw contacten en foto’s);
  • gegevens vanaf uw apparaat (zoals uw locatie en bewegingen).

  Risico 1: meer gegevens dan nodig

  Vaak moet u gegevens afstaan om een app goed te laten werken. Maar veel bedrijven verzamelen meer gegevens dan ze eigenlijk nodig hebben. Door de app dan te gebruiken, geeft u dus meer gegevens weg dan u misschien wilt.

  Maakt u bijvoorbeeld gebruik van een sociale netwerksite en vraagt een app u om toegang tot uw profiel? Denk dan na voordat u hiermee akkoord gaat.

  Denk ook goed na of u het gemak van overal inloggen met uw account van een sociale netwerksite vindt opwegen tegen het risico dat u onnodig uw gegevens verspreidt en koppelt.

  Risico 2: ongeldige of onvolledige toestemming

  Apps moeten u toestemming vragen voor elke soort gegevens die ze van u willen gebruiken. Gebeurt dit niet goed, dan kan een app mogelijk zonder dat u dat weet:

  • toegang tot uw persoonsgegevens hebben;
  • informatie op uw smartphone of tablet opslaan;
  • uw gebruik van apps op uw smartphone of tablet volgen;
  • de info over uw gebruik van apps delen met bijvoorbeeld adverteerders.

  Voor meer informatie, zie: Welke privacyregels gelden voor apps?

  Risico 3: slechte beveiliging app

  Slechte beveiliging van de app kan ertoe leiden dat (gevoelige) persoonsgegevens in handen van anderen komen. Bijvoorbeeld doordat de app uw gegevens zonder versleuteling over internet verstuurt. Hierdoor kunnen anderen uw gegevens onderscheppen.

  App installeren

  Wilt u weten wat u kunt doen tegen deze privacyrisico's? Lees dan:

 • Welke privacyregels gelden voor apps?

  De belangrijkste privacyregels zijn dat de app:

  • u om toestemming vraagt voor het gebruik van uw persoonsgegevens vóórdat de app informatie van uw apparaat haalt of daarop informatie plaatst;
  • u apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt;
  • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app uw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder uw toestemming;
  • uw gegevens niet langer bewaart dan voor deze doelen nodig is;
  • u de mogelijkheid geeft uw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
  • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app;
  • uw persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel in technisch opzicht (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
  • vergezeld gaat van een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.
 • Waar kan ik op letten als ik een app installeer?

  Lees eerst de privacyverklaring van de app via de appstore en eventueel reviews van andere gebruikers, niet alleen in de appstore zelf maar ook op internet. Zo kunt u kijken hoe de app omgaat met uw privacy. Daarnaast kunt u erop letten dat u niet meer gegevens afstaat dan nodig is.

  Privacyverklaring en reviews

  Bij het lezen van de privacyverklaring en reviews kunt u letten op de (wettelijke) privacyregels voor apps.

  Niet meer gegevens afstaan dan nodig

  Vaak moet u gegevens afstaan om een app of game goed te laten werken. Maar veel bedrijven verzamelen meer gegevens dan ze eigenlijk nodig hebben. Door de app dan te gebruiken, geeft u dus meer gegevens weg dan u misschien wilt.

  Meestal hebben apps en games wel een reden om de informatie te verzamelen. Het is alleen de vraag of deze extra functies reden genoeg zijn om uw privacy voor op te geven.

  Wilt u niet meer gegevens afstaan dan nodig is? Let dan hierop:

  • Wees kritisch en kijk bij het downloaden van een app goed naar de toestemmingen die de app wil. Een zaklamp-app heeft bijvoorbeeld niet uw contactgegevens of locatie nodig.
  • Weet dat u bij elke app de toegang tot bepaalde gegevens uit kunt zetten, ook als u de app al heeft geïnstalleerd. Kijk hiervoor in de instellingen van uw telefoon.
  • Zorg ervoor dat alle apparatuur die u gebruikt up-to-date is.
  • Klik niet zomaar op ‘accepteren’, kijk goed wat u precies accepteert. Doe dit zowel bij cookies als bij voorwaarden van apps.
  • Installeer apps vanuit betrouwbare bronnen, zoals de Google Playstore en de Apple app-store.

  Zie ook

 • Waar kan ik als ouder op letten bij een app voor kinderen?

  Bij apps voor kinderen zijn er, naast de privacyregels die gelden voor alle apps, enkele specifieke voorwaarden waaraan een app moet voldoen:

  • Ouders van minderjarige kinderen moeten toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van hun kind. Een app mag bijvoorbeeld niet om een e-mailadres vragen zonder dat er toestemming is van de ouders.
  • Gegevens van kinderen onder de 16 jaar mogen niet worden gebruikt voor specifieke op een kind gerichte advertenties.
  • De informatie moet op een simpele manier worden aangeboden, met taalgebruik dat past bij de leeftijd van de kinderen waarop de app zich richt.
 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

  Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door een app? Of door het besturingssysteem van uw smartphone of tablet? Ga dan eerst naar de ontwikkelaar van de app of van het besturingssysteem.

  Contact app-ontwikkelaar

  Het maakt niet uit of de app-ontwikkelaar in Nederland gevestigd is of in het buitenland. De Europese privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming) is van toepassing als de buitenlandse app-ontwikkelaar gebruikmaakt van apparatuur in Europa. Dat is bij smartphones en tablets het geval.  

  De contactgegevens van de app-ontwikkelaar zijn vaak te vinden via de app store of door te zoeken op internet naar de naam van de app. Ook kan de app-ontwikkelaar/opdrachtgever een website hebben met contactgegevens. Kunt u geen contactgegevens vinden, ga dan naar de ontwikkelaar van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet.

  Contact besturingssysteem

  U vindt via onderstaande links informatie over de privacyinstellingen van uw besturingssysteem. Ook leest u hier hoe u contact opneemt als u een vraag of klacht heeft.

  Verdere stappen bij vraag of klacht

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de ontwikkelaar van de app of het besturingssysteem niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.