Vergroot contrast

Internet en telecom

Internet en telecomdiensten zijn de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven geraakt. Er is een keten ontstaan met verschillende verantwoordelijkheden, voor telefoon- en internetaanbieders, aanbieders van diensten (zoals websites, apps, zoekmachines, cloud computing, sociale netwerksites en advertentienetwerken) en leveranciers van hardware en besturingssystemen. Ook opsporingsinstanties spelen een rol in de keten, bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Toezicht

Er zijn verschillende toezichthouders actief op dit gebied, naast de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

De AP heeft met beide toezichthouders samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, om een uniforme uitleg en toepassing van de relevante wettelijke bepalingen te waarborgen.

Internationale samenwerking

Veel internet- en telecombedrijven zijn internationaal actief. Daarom werkt de AP nauw samen met de andere Europese privacytoezichthouders om een duidelijke uitleg te geven over de toepassing van privacywetgeving op internet- en telecomgebied. Dit doen de privacytoezichthouders in de European Data Protection Board (EDPB).

Ook neemt de AP deel aan de International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT). Deze groep heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens beter te verankeren binnen nieuwe (communicatie-)technologie, met speciale aandacht voor internet. De werkgroep bestaat uit nationale privacytoezichthouders uit de hele wereld, wetenschappers en internationale organisaties. Voor meer informatie, zie de publicaties van de IWGDPT.

Persoonsgegevens op internet

Voor informatie over het publiceren en verwijderen van persoonsgegevens op internet, zie Persoonsgegevens op internet.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Internet en telecom'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over internet en telecom

 • Hoe kan ik Windows 10 privacyvriendelijk instellen?

  Gebruikt u Windows 10 als besturingssysteem op uw computer? Dan gaan er zogeheten telemetriegegevens van uw computer naar Microsoft.

  U kunt de instellingen van Windows 10 aanpassen naar een lager telemetrieniveau. Er worden dan minder gegevens verzameld.

  Handleiding privacy Windows 10

  Wilt u weten hoe u dit doet, gebruik dan de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hiermee kunt u uw huidige instellingen controleren en Windows 10 meer privacyvriendelijk instellen.

 • Hoe maak ik gebruik van Google Analytics op een privacyvriendelijke manier?

  Gebruikt u op uw website Google Analytics? Dan verwerkt u met analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers. Daarvoor heeft u toestemming nodig. Maar u kunt er ook voor kiezen om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen.

  Privacyvriendelijk in 6 stappen

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt een handleiding om Google Analytics in 6 stappen privacyvriendelijk in te stellen. Hiermee voldoet u wat betreft het gebruik van Google Analytics aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
   
  Deze stappen zijn:

  1. Bewerkersovereenkomst met Google afsluiten
  2. Google niet het volledige IP-adres laten verwerken (Anonymize IP)
  3. Gegevens delen met Google uitzetten
  4. Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitzetten
  5. Niet per ongeluk de functie voor User ID’s inschakelen
  6. Informeren over gebruik Analytics en opt-out

  Naar de handleiding ‘Privacyvriendelijk instellen van Google analytics’

 • Waar moet ik op letten als mensen zich via internet kunnen inschrijven voor mijn evenement?

  Als u een evenement organiseert, zult u vaak van tevoren willen weten wie er gaat komen. Het is dan makkelijk als bezoekers zich via internet kunnen inschrijven. Let dan in ieder geval op de volgende dingen.

  Beveiliging

  De gegevens van het inschrijfformulier moeten via een beveiligde verbinding worden verzonden.

  Hoeveelheid gegevens

  Vraag niet meer gegevens dan nodig. Wilt u alleen het aantal bezoekers weten en naambordjes maken? Dan is het meestal genoeg om voornaam, achternaam, functie en organisatie te vragen.

  Het is bijvoorbeeld ook niet nodig om de leeftijd te registreren als u alleen wilt weten of iemand een volwassene is. U kunt dan vragen of iemand vóór een bepaald jaartal geboren is.

  Informeren

  Leg goed uit waarom u de gegevens verzamelt. Dat kunt u doen in uw privacyverklaring. Maar het is vaak duidelijker om dat in het formulier zelf uit te leggen.

  Gegevens bewaren

  Bewaar de gegevens niet langer dan nodig. Dat betekent meestal dat u de gegevens na het einde van het evenement moet verwijderen.

  Heeft u de gegevens langer nodig, bijvoorbeeld om betalingen te innen? Dan moet u de gegevens direct daarna verwijderen.

  U kunt nog wel geaggregeerde, anonieme gegevens bewaren. Bijvoorbeeld dat in totaal tien mensen zich voor uw evenement hadden ingeschreven.

  Nieuwsbrief

  Wilt u bezoekers een nieuwsbrief over uw producten of diensten sturen? Dat mag alleen als bezoekers vooraf duidelijk aangeven dat ze die nieuwsbrief willen ontvangen. Bijvoorbeeld door een vinkje te zetten.

  Ook moet u de bezoekers bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid bieden zich uit te schrijven.

  Extern inschrijfsysteem

  Wilt u een inschrijfsysteem gebruiken dat een andere organisatie aanbiedt? Dat kan, maar dan moet u wel een verwerkersovereenkomst met die organisatie sluiten.

  Daarin moet u onder meer afspreken dat de organisatie de verzamelde gegevens niet voor zichzelf gebruikt en de gegevens goed beveiligt.

  Ook blijven de hierboven beschreven aandachtspunten gelden. U blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

  Deelnemerslijst delen

  Wilt u de deelnemerslijst van uw evenement delen onder uw bezoekers, zodat zij bijvoorbeeld makkelijk kunnen netwerken? Vraag dan vooraf aan de bezoekers welke contactgegevens zij willen delen. Misschien willen zij wel een zakelijk telefoonnummer delen, maar geen 06-nummer op de deelnemerslijst laten plaatsen.

  U kunt eenvoudig om toestemming vragen op het moment dat iemand zich inschrijft voor uw evenement. Die toestemming moet vrijelijk en ondubbelzinnig worden gegeven. U moet kunnen aantonen dat u toestemming heeft gekregen.

 • Kan ik mijn dataverbruik bij mijn internetprovider inzien?

  Heeft u een vraag over de rekening van uw internetprovider voor uw dataverbruik? Wilt u bijvoorbeeld weten welke websites of apps wanneer hoeveel data hebben gebruikt? Uw internetprovider kan u alleen inzage geven als u van tevoren toestemming heeft gegeven voor het bewaren van deze gegevens. Anders heeft uw provider de gegevens niet. 

  Inhoud dataverkeer

  Uw internetprovider mag in principe niets weten over de inhoud van uw dataverkeer, zoals welke websites u heeft bezocht. Hiervoor is analyse van het dataverkeer (deep packet inspection) nodig. Zo’n analyse mag uw internetprovider alleen doen als dat strikt noodzakelijk is voor een technisch doel, zoals het beheer van het netwerk.

  Uw provider moet uw gegevens daarbij direct anonimiseren. Uw provider mag geen analyses op individueel niveau bewaren, tenzij u als klant daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Uw provider moet u over deze mogelijkheid informeren.

 • Hoe kom ik erachter waarom mijn aanvraag voor een gsm-abonnement is afgewezen?

  Weigert een telecomaanbieder u als klant, dan heeft u het recht om te weten waarom. De telecomaanbieder moet u daarom laten weten hoe u hierachter kunt komen. Bijvoorbeeld door u een folder te geven waarin dit staat.

  Zwarte lijst Preventel

  Vraagt u een abonnement aan voor een mobiele telefoon? Dan kan de telecomaanbieder nakijken of u op de zwarte lijst staat van stichting Preventel.

  In de stichting Preventel werken telecomaanbieders samen. Preventel schrijft personen en bedrijven die bij deze aanbieders openstaande schulden hebben op een lijst. Dit noemen we een zwarte lijst.

  Staat u op de zwarte lijst van Preventel? Dan kan de telecomaanbieder besluiten om geen nieuw abonnement met u af te sluiten.

  Krediettoets

  De telecomaanbieder kan ook een krediettoets aanvragen bij een handelsinformatiebureau. Dit gebeurt meestal in de winkel via de computer.

  De verkoper moet u over deze krediettoets vertellen. Ook moet de telecomaanbieder u zeggen welk handelsinformatiebureau de krediettoets heeft gedaan.

  Inzage gegevens

  Wilt u weten of u geregistreerd staat bij Preventel? Dan kunt u om inzage vragen door het inzageformulier op de website van Preventel in te vullen. U kunt ook een brief sturen waarin u om inzage vraagt.

  Let op: Preventel vraagt u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt enkele voorzorgsmaatregelen nemen om privacyrisico's te voorkomen.

  Ook bij het handelsinformatiebureau kunt u om inzage in uw gegevens vragen. Zo kunt u achterhalen hoe het bureau uw kredietwaardigheid heeft berekend en welke gegevens daarbij zijn gebruikt.

  Voorbeeldbrief inzage
  Voor uw verzoek kunt u de voorbeeldbrief inzage van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Rectificatie of verwijdering gegevens

  Kloppen uw gegevens bij Preventel niet? Dan kunt u een brief sturen aan Preventel waarin u om rectificatie van uw gegevens vraagt. Heeft u bezwaar tegen uw registratie? Dan kunt u bezwaar maken door het bezwaarformulier op de website van Preventel in te vullen. U kunt ook een brief sturen waarin u bezwaar maakt.

  Let op: Preventel vraagt u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt enkele voorzorgsmaatregelen nemen om privacyrisico's te voorkomen.

  Ook bij het handelsinformatiebureau heeft u het recht om te vragen uw gegevens te rectificeren of verwijderen.

  Voorbeeldbrief rectificatie of wissen
  U kunt voor uw verzoek om rectificatie de voorbeeldbrief rectificatie gebruiken. Wilt u uw gegevens laten wissen, gebruik dan de voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen.

 • Mag een organisatie een telefoongesprek met mij opnemen?

  Ja, dat mag. Belt u een organisatie op, dan kan het zijn dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Dit wordt ook wel ‘voicelogging’ genoemd. De organisatie hoeft u geen toestemming te vragen voor het opnemen van het telefoongesprek als de organisatie de opname bijvoorbeeld nodig heeft om een overeenkomst uit te voeren.

  Ook kan het opnemen van telefoongesprekken noodzakelijk zijn voor het zogeheten gerechtvaardigd belang van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie de opname van het telefoongesprek mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Maar de organisatie moet hierbij wel een afweging maken tussen het organisatiebelang en uw belangen en rechten.

  Voorbeelden telefoongesprekken opnemen

  Organisaties kunnen telefoongesprekken bijvoorbeeld opnemen:

  • om de telefonische dienstverlening door de werknemers van de organisatie (bijvoorbeeld van een callcenter) te verbeteren;
  • als u telefonisch iets koopt of een contract afsluit;
  • om te controleren of een klacht van een klant terecht is.

  Informeren over opnemen telefoongesprek

  De organisatie moet u bij aanvang van het gesprek informeren dat het gesprek wordt opgenomen. Het maakt daarbij niet uit of u zelf naar de organisatie belt of dat de organisatie u belt. Het is niet voldoende om u over het opnemen van gesprekken te informeren op de website van de betreffende organisatie of elders in diens algemene voorwaarden. Daarnaast moet de organisatie u inlichten waarvoor de organisatie de opnamen van het gesprek gebruikt, zoals voor trainingsdoeleinden.

 • Kan ik de opname van het telefoongesprek opvragen en laten verwijderen?

  Ja, dat kan. U kunt de opname van het telefoongesprek dat u met een organisatie voerde (ook wel ‘voicelog’ genoemd) opvragen. Vervolgens kunt u in bepaalde gevallen vragen de opname te verwijderen.

  Opname opvragen

  Wilt u de opname opvragen, dan vraagt u schriftelijk om inzage in uw persoonsgegevens bij de betreffende organisatie. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief inzage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruiken.

  De organisatie moet u binnen 4 weken de opname van het telefoongesprek verstrekken of u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren. Daarnaast moet de organisatie u duidelijk maken waarvoor de opname wordt gebruikt en wie eventueel uw gegevens ontvangen.

  Rectificatie gegevens

  U kunt de organisatie vragen om de van u verwerkte gegevens te corrigeren of aan te vullen. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet kloppen of bepaalde gegevens niet ter zake doen.

  Wilt u uw gegevens laten corrigeren of aanvullen, dan vraagt u schriftelijk om rectificatie van uw persoonsgegevens bij de organisatie. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief rectificatie gebruiken.

  Bij een opname van een telefoongesprek is het technisch gezien niet mogelijk om uw gegevens te rectificeren, maar de organisatie kan wel een bestand maken met verbeteringen en aanvullingen.

  Verwijdering gegevens

  U kunt de organisatie vragen om de opname te verwijderen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet meer nodig zijn, als de organisatie uw gegevens niet mag verwerken of als de organisatie uw gegevens te lang bewaart.

  Wilt u de opname laten verwijderen, dan vraagt u schriftelijk om verwijdering van uw persoonsgegevens bij de organisatie. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen gebruiken.

 • Kan ik verhinderen dat Google Streetview mijn wifi-gegevens verzamelt?

  Ja, dat kan. Wijzig de netwerknaam (SSID) van uw wifi-router door er ‘_nomap’ aan toe te voegen. Is uw huidige SSID bijvoorbeeld 'Saskia'? Dan wordt dat 'Saskia_nomap'.

  Voor meer informatie, zie: Hoe meld ik me af voor locatieservices van Google? Komt u er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met uw internetprovider.

  Verzamelen wifi-gegevens

  Google maakt foto’s van uw omgeving met Street View-auto’s. Daarbij legt Google ook het unieke nummer en de locatie van uw wifi-router vast. Met deze gegevens is uw identiteit te achterhalen. Daarom zijn het persoonsgegevens.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden

Publicaties