Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In deze handreiking staan aandachtspunten voor gemeenten en hulpverleners om aan de privacywetgeving te voldoen bij schuldhulpverlening.

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten.  Lees verder: Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Er is  ook een samenvatting van de aandachtspunten schuldhulpverlening beschikbaar.

Download
Handreiking