Advies wijziging Paspoortwet (centrale database)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Paspoortwet. Het doel van het wetsvoorstel is een centrale database te maken met alle persoonsgegevens die mensen aanleveren voor een paspoortaanvraag. Zoals vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s.

Volgens de AP brengt zo’n database met gegevens van heel veel Nederlanders grote privacyrisico’s mee. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens. De AP adviseert dan ook de plannen grondig aan te passen of anders in te trekken.

Lees meer: AP: centrale database paspoortgegevens groot risico.

Download
Wetgevingstoets