Advies Wet plan van aanpak witwassen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de Wet plan van aanpak witwassen.

Volgens de AP opent de Wet plan van aanpak witwassen de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders. Onderdeel van het voorstel is het monitoren van alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders in 1 gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. Dit betekent een verregaande inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens, aldus de AP. 

Lees verder: Nieuwe wet opent deur naar ongekende massasurveillance door banken.

 

Download
Wetgevingsadvies