Toelichting standpunten Wet plan van aanpak witwassen

De minister van Financiën heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om een nadere toelichting op het oordeel van de AP over de Wet plan van aanpak witwassen. Ook heeft de minister enkele vragen aan de AP.

De toelichting van de AP is in lijn met de eerdere adviezen en het eerdere position paper van de AP over de voorgestelde Wet plan van aanpak witwassen. Hoewel het eerdere advies van de AP heeft geleid tot verbeteringen in het wetsvoorstel, zijn de hoofdbezwaren van de AP nog niet weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies