Advies gegevensdeling UWV en werkgevers in regressituaties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 5 september 2022 advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet in verband met de gegevensdeling tussen UWV en werkgevers in regressituaties.

Het doel van het voorstel is om een wettelijke grondslag te creëren om in regressituaties communicatie tussen het UWV en werkgevers mogelijk te maken.

Een regressituatie is wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden door de schuld van een derde, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, en de werkgever de loonkosten probeert te verhalen op die derde.

De AP heeft een opmerking over het voorstel en adviseert hiermee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets