AP legt gemeente Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik afvalpas

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem. Deze sanctie volgt op de constatering van de AP dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt op de ondergrondse afvalcontainers zonder dat dit op dit moment noodzakelijk is voor haar publiekrechtelijke taak.

Nieuwe ontwikkelingen

In eerste instantie heeft de AP in april van dit jaar van handhaving afgezien doordat de gemeente voornemens was om per 1 januari 2018 een nieuw systeem voor afvalstoffenheffingen (Diftar) in te voeren; daardoor zou de gemeente niet langer in strijd handelen met de wet. Door nieuwe ontwikkelingen bij de gemeente Arnhem en de uitspraak van de voorzieningenrechter in Arnhem van 13 juli jl. komt de AP nu op dit besluit terug. De gemeente Arnhem maakte onlangs bekend dat er nog geen definitief besluit is genomen over de invoering van Diftar. De AP kan hierdoor niet vaststellen dat de gemeente Arnhem op korte termijn niet langer de wet zal overtreden.

Last onder dwangsom

De AP heeft de gemeente Arnhem gelast de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Als de gemeente Arnhem hier niet aan voldoet kan de dwangsom oplopen tot € 50.000,-.

Afvalcontainers openstellen

De gemeente Arnhem heeft inmiddels aangegeven de afvalcontainers open te stellen en de persoonsgegevens op de afvalcontainers te zullen wissen. Om er zeker van te zijn dat de gemeente Arnhem dit ook doet en niet nogmaals de wet zal overtreden legt de AP de gemeente een last onder dwangsom op.

Update 2 juli 2018:
De inwoner van Arnhem die de AP had verzocht om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de AP. Op 21 februari 2018 heeft de rechtbank dat beroep niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank vindt dat met de opgelegde last aan het verzoek om handhavend op te treden is voldaan.

Update 19 maart 2019:
De AP heeft de last onder dwangsom aan de gemeente Arnhem per 14 maart 2019 opgeheven. Het college van B&W van de gemeente Arnhem had de AP daar in september 2018 om gevraagd. De AP heeft vastgesteld dat de gemeente Arnhem inmiddels nieuwe software heeft geïmplementeerd. Er worden nu geen persoonsgegevens meer bewaard op de afvalcontainer bij gebruik van een afvalpas. Door deze maatregel overtreedt Arnhem niet langer de privacyregels. Dit betekent dat de gemeente de afvalcontainers kan sluiten. De gemeente kan nu weer een systeem gaan hanteren waarmee afvalcontainers door een afvalpas geopend kunnen worden.

Man loopt buiten op straat stad
Publicaties

Last onder dwangsom gemeente Arnhem

Lees ook

Bekijk alle actualiteit