AP: Gemeente Arnhem past afvalsysteem aan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vastgesteld dat de gemeente Arnhem via de afvalpas persoonsgegevens van inwoners verwerkt zonder dat dit noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente. Gemeente Arnhem voert 1 januari 2018 een nieuw afvalsysteem in, waardoor de gemeente vanaf dan op dit punt niet langer in strijd met de wet zal handelen. De AP ziet daarom nu af van verdere handhaving.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar persoonsgegevens die gemeente Arnhem verwerkt via het afvalpassensysteem voor de in de gemeente Arnhem aanwezige ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk afval.

De AP heeft vastgesteld dat op de afvalcontainer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat dit, op dit moment, noodzakelijk is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem handelt daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Diftar

Bij de gemeente Arnhem zal het afvalsysteem worden aangepast naar het principe ‘de vervuiler betaalt’. Vanaf 1 januari 2018 zal de gemeente Arnhem dit principe concretiseren door middel van een gedifferentieerd betalingssysteem met variabele tarieven op basis van aangeboden hoeveelheid restafval (Diftar).

Na deze invoering zal de gemeente een nieuw doeleinde hebben voor de verwerking van persoonsgegevens; het bepalen van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. De AP is van oordeel dat in dat geval de gemeente kennis moet hebben dat afval is aangeboden, door wie afval is aangeboden en wanneer. Voor het koppelen van deze gegevens bestaat een noodzaak. Bovendien past deze verwerking dan binnen de publiekrechtelijke taak van de gemeente Arnhem.
 
De AP ziet op dit moment af van verdere handhaving. Als gevolg van invoering van Diftar vanaf 1 januari 2018 bestaat er namelijk concreet zicht op legalisatie, en zal handhaving onevenredig zijn.

Afvalpassen

In zijn algemeenheid geldt dat het gebruik van afvalpassen mag. Maar een gemeente moet hier wel een duidelijk doel bij hebben. Bijvoorbeeld om bewoners per hoeveelheid afval te laten betalen.

Een gemeente moet zich bovendien aan een aantal voorwaarden houden:

  • De gemeente moet inwoners vooraf informatie geven over het doel waarvoor de gemeente gegevens over het afval verzamelt. En wat de gemeente verder met de afvalgegevens doet.
  • De gemeente mag alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om dat doel te bereiken, dus niet meer dan noodzakelijk.
  • De gemeente moet de afvalpas goed beveiligen.
Winkelend publiek
Publicaties

Eindbrief gemeente Arnhem afvalpas