BSN bij financiële ondernemingen

Uw bank moet uw burgerservicenummer (BSN) gebruiken. Dat staat in de wet. Dit geldt niet alleen voor uw bank, maar ook voor andere financiële ondernemingen of dienstverleners. Zoals een creditcardmaatschappij, verzekeraar of belastingadviseur.

Op deze pagina

Uw bank mag uw BSN gebruiken

Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen u als burger en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat.

Financiële ondernemingen, zoals uw bank, zijn organisaties buiten de overheid. Zij mogen uw BSN gebruiken op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het depositogarantiestelsel.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Uw bank is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht om jaarlijks informatie aan de Belastingdienst door te geven. Het gaat om informatie over uw vermogen, ontvangen en/of betaalde rente of lopende leningen.

Uw bank moet daarbij uw BSN vermelden. De Belastingdienst gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om belasting te heffen en bij de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Depositogarantiestelsel

Ook moet uw bank uw BSN doorgeven aan De Nederlandsche Bank (DNB). Financiële ondernemingen zijn namelijk verplicht om gegevens van hun rekeninghouders te delen met DNB voor het depositogarantiestelsel. Het BSN is een van deze gegevens.

Gaat uw bank failliet? Dan gebruikt DNB uw gegevens om het geld aan u uit te keren waarop u volgens het depositogarantiestelsel recht heeft.

Geen BSN bij offerte

Vraagt u een offerte op bij een aanbieder van een financieel product of een financiële dienst? Dan mag deze aanbieder niet om uw BSN vragen. Alleen als u klant bent, kan een aanbieder van een financieel product of een financiële dienst wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken.

Die wettelijke verplichting geldt niet in de offertefase. Dus zolang u het aanbod in de offerte nog niet heeft geaccepteerd, mag de aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming zou geven.

Bemiddeling door tussenpersoon

Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of financiële dienst kunt u een tussenpersoon gebruiken. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Zo’n tussenpersoon kan in uw opdracht bemiddelen tussen u en aanbieders van financiële producten en diensten.

Ook deze tussenpersoon mag in de offertefase uw BSN niet vragen. Heeft u een aanbod voor een financieel product of een financiële dienst geaccepteerd? En bemiddelt de tussenpersoon hierbij in uw opdracht? Dan mag de tussenpersoon uw BSN wél gebruiken.

Dit mag alleen als u klant wordt en een product of dienst afneemt waarbij de aanbieder verplicht is uw BSN bij de Belastingdienst op te geven, op grond van onder andere de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een hypotheek afsluit bij een bank.