Faillissement

Bij vrijwel ieder faillissement bevat de boedel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld klantenbestanden, ledenbestanden of personeelsdossiers. Curatoren moeten zorgvuldig omgaan met deze gegevens. En zich daarbij aan de privacywet houden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Rol curator bij faillissement

Op grond van de Faillissementswet is het de taak van u als curator om de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Dit betekent dat u de feitelijke macht en zeggenschap over de boedel heeft. En dus ook over de persoonsgegevens in die boedel.

Hierdoor bent u de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. En moet u zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat houdt onder meer in dat u verantwoordelijk bent voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de persoonsgegevens in de boedel. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U moet zich ook kunnen verantwoorden.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Financiën

Inkomen en kredietwaardigheid

In sommige situaties willen organisaties weten of u uw rekeningen kunt betalen voordat zij een overeenkomst met u aangaan. Ze kunnen dan gegevens over uw inkomen opvragen of een kredietcheck doen.
Ga naar onderwerp
Financiën

Betaaldiensten

Als consumenten gebruikmaken van betaaldiensten, hebben betaaldienstverleners toegang nodig tot hun betaalgegevens. Dat zijn gevoelige gegevens.
Ga naar onderwerp
Financiën

Financiële ondernemingen

Financiële ondernemingen en dienstverleners verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens, zoals gegevens over betalingen.
Ga naar onderwerp