Advies wijziging Woningwet (digitaal delen inkomensgegevens)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgenomen wijziging van de Woningwet.

Het doel van het concept is het digitaal delen van inkomensgegevens. De AP heeft geen opmerkingen over het concept.

Download
Wetgevingsadvies