Camera's bij het eigen huis

Wilt u thuis uw eigendommen of uzelf beveiligen? U mag een camera, zoals een videodeurbel, ophangen bij uw huis. U moet zich daarbij wel houden aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina

De belangrijkste regel bij camera’s bij uw eigen huis is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de camera zo af te stellen dat die alleen uw bezittingen filmt. Laat u uw camera ophangen door een installatiebedrijf? Kijk dan met de installateur mee hoe die de camera instelt. En geef aan dat u de camera privacyproof wilt instellen. Controleer zelf of uw camera daadwerkelijk alleen op uw eigendommen is gericht.

Regels camera bij huis

Soms kan het echt niet anders dan dat u een stukje van de openbare weg filmt. Bijvoorbeeld omdat uw voordeur direct grenst aan de openbare weg. In dat geval moet u ervoor zorgen dat u de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk schendt. Dit zijn de regels:

 • stel de camera goed af;
 • informeer mensen over de camera;
 • bewaar de beelden kort of helemaal niet;
 • deel de beelden niet;
 • blur gezichten van voorbijgangers;
 • beveilig de camerabeelden;
 • respecteer de privacyrechten van de mensen die u filmt.

Stel de camera goed af

Zorg ervoor dat u in principe alleen uw eigen bezittingen filmt. Bijvoorbeeld alleen uw eigen tuin. En dus niet de tuin van uw buren.

Via de instellingen van uw camera kunt u het camerabeeld zo veel mogelijk inzoomen op uw eigen bezittingen. Hierdoor voorkomt u dat bijvoorbeeld de tuin van uw buren in beeld komt.

Staat uw camera gericht op de openbare weg, zoals een stoep of parkeerplaats? Zorg er dan voor dat u zo min mogelijk hiervan filmt.

Staat bijvoorbeeld uw scooter op straat en wilt u die filmen? Dan mag u volgens de privacyregels niet de hele straat filmen. U mag alleen het stuk van de straat filmen waar uw scooter staat. Dit doet u door het camerabeeld zo veel mogelijk in te zoomen.

Is het onvermijdelijk om een stuk van de openbare weg of stoep te filmen? Dan kunt u gebruikmaken van de extra privacyinstellingen van uw camera.

Informeer mensen over de camera

U moet mensen die op uw terrein komen informeren dat u hen filmt. Bijvoorbeeld met een bordje waarop staat dat er cameratoezicht is.

Heeft u een videodeurbel? Zorg er dan voor dat mensen die bij u willen aanbellen weten dat zij worden gefilmd. Bijvoorbeeld met een sticker. Zodat zij er zelf voor kunnen kiezen om niet aan te bellen als zij liever niet gefilmd willen worden.

Bewaar de beelden kort of helemaal niet

Bewaar de beelden die uw camera opneemt zo kort mogelijk. Verwijder de beelden zodra u die niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld na 24 uur. Bekijk bij uw camera-instellingen of u de beelden automatisch kunt laten verwijderen.

Of sla helemaal geen beelden op. Heeft u een videodeurbel, dan kunt u prima alleen live kijken wie er voor de deur staat op het moment dat er wordt aangebeld. En die beelden niet opslaan.

Deel de beelden niet

U mag de beelden niet zomaar delen, bijvoorbeeld door ze op internet te plaatsen. Dat mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven.

Is er een strafbaar feit gepleegd? Dan mag u de beelden natuurlijk wel delen met de politie als u aangifte doet. Het kan ook zijn dat de politie beelden bij u opvraagt of vordert

Blur gezichten van voorbijgangers

Is het onvermijdelijk om een stukje van de openbare weg te filmen? Dan kunt u de gezichten van voorbijgangers in de openbare ruimte blurren. Op die manier zijn mensen niet of minder snel herkenbaar.

Beveilig de camerabeelden

Zorg ervoor dat u de beelden van uw camera goed beveiligt. Zodat uw camera niet gehackt kan worden.

Dit doet u in ieder geval door een eigen wachtwoord in te stellen. En, als dat kan, ook uw eigen gebruikersnaam. Blijf nooit een door de fabrikant ingesteld wachtwoord gebruiken.

Lees verder de handleiding van de camera goed door om te kijken welke opties u kunt instellen om de beelden goed te beveiligen.

Respecteer de privacyrechten van de mensen die u filmt

De mensen die u filmt hebben privacyrechten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld het recht hebben om de beelden te bekijken die u van hen heeft gemaakt.

Bewust de openbare ruimte filmen

Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust richten op een gedeelte van het terrein van uw buren of de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er serieuze en aantoonbare veiligheidsproblemen zijn, zoals veel inbraken in de buurt. En als er echt geen andere oplossing mogelijk is dan een camera gebruiken.

Camerabeelden zijn vaak persoonsgegevens. Om persoonsgegevens te mogen verwerken, heeft u een goede reden nodig. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan de 6 redenen genoemd. Deze redenen heten grondslagen.

Gerechtvaardigd belang

Een van de mogelijke grondslagen heet ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’. Dit kan een grondslag zijn voor uw cameragebruik.

Maar dan moet u wel aan alle voorwaarden voor gerechtvaardigd belang voldoen. Dit is een juridische toets op basis van de AVG.

Die voorwaarden zijn:

 • U heeft een gerechtvaardigd belang. Zoals uw eigendommen of personen beschermen, omdat er veel wordt ingebroken in uw buurt.
 • Het cameratoezicht is noodzakelijk. Noodzakelijkheid bestaat uit twee vereisten.
  • Ten eerste moet het doel van het cameratoezicht in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van mensen. Bijvoorbeeld: u filmt de hele straat, terwijl u ook alleen een gedeelte van de straat kan filmen om uw eigendom te beschermen. Door de hele straat te filmen, is de inbreuk op de privacy veel groter. Waarschijnlijk staat het cameratoezicht dan niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy.
  • Ten tweede moet u kijken of er geen andere mogelijkheid is om uw eigendommen te beschermen, die minder ingrijpend is voor de privacy van mensen.
 • U heeft een goede afweging gemaakt tussen uw belang van het cameratoezicht en het privacybelang van de mensen die u filmt.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan mag u uw camera niet op de openbare weg richten.

Bij overtreding

Filmt uw camera wel bezittingen van anderen of de openbare weg, terwijl dit niet nodig is? Dan overtreedt u de privacywet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan u vragen stellen over uw cameratoezicht. Bijvoorbeeld als iemand een klacht over uw camera indient bij de AP. Vervolgens kan de AP op verschillende manieren tegen u optreden als uw camera niet privacyproof is ingesteld. Zie ook: Behandeling van klachten door de AP

Nepcamera (dummy)

Heeft u een nepcamera of een camera die niet aanstaat? Dan gelden de regels voor camera’s niet, omdat u niets filmt. Maar uw buren of voorbijgangers kunnen zich toch aangetast voelen in hun privacy als zij een camera zien hangen.

Vooral als uw camera op de openbare weg is gericht of op de eigendommen van uw buren. Wat bij een werkende camera niet zou mogen. Richt de camera daarom alleen op uw eigen bezittingen, om onrust of conflicten te voorkomen.

Camerabeelden verstrekken aan de politie

Het kan zijn dat de politie beelden van uw camera opvraagt of beelden vordert. Waarschijnlijk is er in dit geval sprake van het vorderen van uw camerabeelden vanwege een strafbaar feit, en heeft de politie uw beelden nodig om dat strafbare feit op te lossen of te voorkomen. U bent dan verplicht om mee te werken. 

U hoeft mensen op de beelden dan niet te laten weten dat u de beelden aan de politie heeft verstrekt. U doet er wel goed aan om zelf te controleren of dit in uw situatie klopt. Twijfelt u daarover, vraag dan juridisch advies.